Moderne studie spijkerschrift krijgt De la Court-Prijs voor onbezoldigd onderzoek

26 november 2012

Bram Jagersma ontvangt de De la Court-Prijs 2013 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor zijn vernieuwende onderzoek naar het Soemerisch, een van de oudst overgeleverde talen. De prijs, een bedrag van 7500 euro, is bedoeld voor onderzoek dat onbetaald en zelfstandig is verricht.

Bram Jagersma promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op A descriptive grammar of Sumerian, dat direct bij verschijnen een standaardwerk was. Van het boek zal een handelseditie bij Oxford University Press verschijnen. Jagersma is parttime vakreferent taalwetenschap bij de Leidse universiteitsbibliotheek en zijn wetenschappelijke werk doet hij in zijn vrije tijd. Inmiddels wordt Jagersma gerekend tot de internationale top op het gebied van het Soemerisch.

Soemerische brief uit ca. 2370 voor Christus - een van de oudste bewaard gebleven brieven ter wereld die Jagersma voor zijn onderzoek heeft gebruikt

Het Soemerisch werd tot circa 2000 voor Christus gesproken in het zuiden van Irak en leefde daarna nog zeker tweeduizend jaar voort als taal van geleerden en priesters. Jagersma onderzocht decennialang talloze kleitabletten, waarop het spijkerschrift van de Soemeriërs bewaard is gebleven. De jury koos Jagersma vanwege de grote impact van zijn werk op zowel het onderzoek als het universitaire onderwijs naar de talen en culturen van Mesopotamië. Hij beschrijft het Soemerisch alsof het een ‘levende’ taal betreft volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten in de taalwetenschappen.

De prijsuitreiking vindt plaats op maandagmiddag 11 februari 2013 in het Trippenhuis in Amsterdam. Hij maakt deel uit van de bijeenkomst In het teken van taal, met bijdragen van taalkundigen Pieter Muysken, Frits Kortlandt en Bram Jagersma zelf.

De De la Court-Prijs, een bedrag van 7500 euro, wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers, die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.