Interview

‘Natuur- en geesteswetenschappers moeten meer aandacht voor elkaar hebben’.

20 september 2021

Tijdens deze zomer namen PhD-studenten Sanne Boersma en Yaroslav Herasymenko deel aan de Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars. Zij zijn respectievelijk werkzaam bij het Hubrecht Instituut en het Leiden Instituut Onderzoek Natuurkunde. Met wat voor onderzoek houden zij zich bezig en welke Nobelprijswinnaars hebben de meeste indruk op hen gemaakt?

Waar gaat jouw onderzoek over?

Sanne: In mijn onderzoek ontwikkel ik nieuwe microscopietechnieken om virussen te bestuderen in levende cellen. Een virusinfectie begint meestal met een enkel viraal deeltje dat een cel binnendringt en het virus zal dan proberen om te repliceren en om de geïnfecteerde cel over te nemen. Met behulp van onze nieuwe microscopietechnieken kunnen we nu precies volgen wanneer een cel geïnfecteerd wordt, hoe goed het virus kan repliceren, en wanneer en hoe goed de verdedigingsmechanismes van de cel het virus kunnen tegenwerken.

herasymenko-photo-lindau-500-nw.jpgYaroslav: Mijn onderzoek ligt op het gebied van fysica van de gecondenseerde materie en quantumcomputing. Ik ben werkzaam op het snijvlak van de  toegepaste natuurkunde en de informatietheorie. In mijn recente werk heb ik basisconcepten uit de statistische fysica gebruikt om nieuwe kwantumalgoritmen te creëren, waardoor de verbinding tussen deze twee afzonderlijke disciplines wordt versterkt.

Welke Nobelprijswinnaar heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

Yaroslav: Het boeiendst vond ik de lezingen van Sir Anthony Leggett, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde, en Henry Kissinger, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Leggett ging in op de vraag waarom de tijd alleen vooruitgaat als de wetten van de fysica ook omgekeerd werken. De lezing van Kissinger ging over de snel groeiende samenhang tussen de politieke en technologische realiteit. Volgens Kissinger moeten natuur- en geesteswetenschappers meer aandacht voor elkaar hebben om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Deze gedachte spreekt mij enorm aan!

Sanne: Ik vond het bijzonder fascinerend om professor Steven Chu te ontmoeten. Naast zijn baanbrekende onderzoek naar lasertechnologieën en toepassingen voor microscopie (Nobelprijs voor Natuurkunde), is professor Chu bekend vanwege zijn aanstelling als Amerikaanse minister van Energie en zijn bijdrage aan het wereldwijde klimaatdebat. Het was inspirerend om te horen hoe hij zijn kennis over deze uiteenlopende onderwerpen weet te combineren en toe te passen.

Wat heb je geleerd tijdens deze Ontmoetingsdagen?

Sanne: Dat het vooral belangrijk is om plezier uit je onderzoek te halen. En af en toe kan het zeker geen kwaad om een beetje eigenwijs te zijn! 

Yaroslav: Nog meer ben ik ervan overtuigd dat het overbruggen van kloven tussen diverse wetenschapsgebieden belangrijk is. Daarom vond ik het geweldig om dit jaar te mogen deelnemen aan de interdisciplinaire Lindau Ontmoetingsdagen!

Over de Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars

De Lindau Ontmoetingsdagen hebben als doel het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge wetenschappers als Nobelprijswinnaars. Het programma bestaat uit lezingen van de Nobelprijswinnaars, plenaire discussies, thematische workshops en sociale evenementen. Jaarlijks draagt de KNAW Nederlandse studenten, promovendi en postdocs voor aan de Lindau Commissie voor deelname aan de ontmoetingsdagen.