Nieuw bestuur en nieuwe leden KNAW

17 mei 2011

Per 1 juni treedt bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een nieuw bestuur aan. Robbert Dijkgraaf blijft aan als president c.q. bestuursvoorzitter. Ook staat vast welke nieuwe leden de Akademie welkom heet. Zij worden op maandag 26 september geïnstalleerd.

Nieuw bestuur

Het KNAW-bestuur zal de komende vier jaar bestaan uit de volgende personen:

 • Robbert Dijkgraaf (1960, president), Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam 
 • Pearl Dykstra (1956, vicepresident), hoogleraar empirische sociologie en verwantschapsdemografie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ben Feringa (1951, vicepresident), hoogleraar organische chemie, Rijksuniversiteit Groningen 
 • Jan Willem Gunning (1949, algemeen secretaris), hoogleraar economie, Vrije Universiteit
 • Albert van den Berg (1957), hoogleraar sensorsystemen voor biomedische en milieutoepassingen, Universiteit Twente  
 • Christine Mummery (1953), hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum 
 • Ellen van Wolde (1954), hoogleraar theologie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuwe leden

De leden van de KNAW hebben twintig nieuwe leden, vier correspondenten en twee buitenlandse leden gekozen. Verkiezing vindt jaarlijks plaats op grond van wetenschappelijke prestaties en op voorspraak van de wetenschappelijke gemeenschap.

Afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen)

 • Kees Aarts (1959), hoogleraar politicologie Universiteit Twente
 • Remieg Aerts (1957), hoogleraar politieke geschiedenis na de middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Josine Blok (1953), hoogleraar oude geschiedenis en antieke cultuur, Universiteit Utrecht
 • Naomi Ellemers (1963), hoogleraar sociale psychologie van de organisatie, Universiteit Leiden
 • Michael Faure (1958), hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar vergelijkend en internationaal milieurecht, Universiteit Maastricht
 • Philip Hans Franses (1963), hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marktonderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Aart Liefbroer (1958), hoofd afdeling Sociale Demografie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en bijzonder hoogleraar demografie van jongvolwassenen en intergenerationele overdracht, Vrije Universiteit
 • Lodi Nauta (1966), hoogleraar geschiedenis van de filosofie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Piet Rietveld (1952), hoogleraar vervoerseconomie, Vrije Universiteit
 • Patti Valkenburg (1958), hoogleraar jeugd en media, Universiteit van Amsterdam
 • Peter Wattel (1956), deeltijdhoogleraar Europees belastingrecht, Universiteit van Amsterdam

Afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen)

 • Jaap Verweij (1953), hoogleraar interne oncologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Arthur Wilde (1956), hoogleraar cardiologie, Universiteit van Amsterdam
 • Jim van Os (1960), hoogleraar psychiatrische epidemiologie, Universiteit Maastricht
 • Philip Scheltens (1957), hoogleraar cognitieve neurologie, Vrije Universiteit
 • René Janssen (1959), hoogleraar moleculaire materialen en nanosystemen, Technische Universiteit Eindhoven
 • Bert Weckhuysen (1968), hoogleraar anorganische chemie en katalyse, Universiteit Utrecht
 • Marcel Dicke (1957), hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research Centre
 • Jan Bergstra (1951), hoogleraar informatica, Universiteit van Amsterdam
 • Oscar Kuipers (1956), hoogleraar moleculaire genetica, Rijksuniversiteit Groningen

Correspondenten

Correspondenten zijn in het buitenland werkzame Nederlandse wetenschappers of buitenlandse onderzoekers die zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit.

 • Jean Pieters (1962), hoogleraar biochemie, Biozentrum, Universiteit van Basel
 • Andre Geim (1958), hoogleraar natuurkunde, Universiteit van Manchester
 • Pauline Schaap (1953), hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Universiteit van Dundee
 • Arno Kuijlaars (1963), hoogleraar wiskunde, Katholieke Universiteit Leuven

Buitenlandse leden

Buitenlandse leden zijn niet-Nederlandse wetenschappers die hoofdzakelijk in het buitenland werken.

 • Charles Dinarello, hoogleraar geneeskunde, Universiteit van Colorado
 • Paul Brakefield, hoogleraar evolutiebiologie, Universiteit van Cambridge