Nieuw inzicht in geesteswetenschappelijke tijdschriften

16 april 2010

De Virtual Knowledge Studio (VKS) heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het doorzoeken en in hun context beoordelen van tijdschriften in de geesteswetenschappen.

De (Engelstalige) website van de Virtual Knowledge Studio ontsluit meer dan duizend tijdschriften. De site maakt gebruik van gegevens van de Arts and Humanities Citation Index van ISI Thompson Reuters.

Onderzoekers én journalisten kunnen de website gebruiken als een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de tijdschriften waarmee zij werken. Voor ieder tijdschrift zijn twee plaatjes opgenomen. Deze plaatjes laten zien hoe het tijdschrift zich verhoudt tot andere tijdschriften. Een plaatje toont een netwerk van tijdschriften met gelijkwaardige referentielijsten en maakt zo helder welke kennis er rond een bepaald tijdschrift is geconcentreerd. Het tweede plaatje toont een bepaald tijdschrift in een netwerk van tijdschriften op hetzelfde onderzoeksgebied waarnaar op vergelijkbare wijze wordt verwezen. Zo wordt de impact van het betreffende tijdschrift zichtbaar.

Onderstaande illustraties tonen de relatieve positie (boven) en de relatieve impact (onder) van het tijdschrift Leonardo, een tijdschrift tussen kunst en wetenschap. 

Relatieve positie van het tijdschrift Leonardo 

Relatieve impact van het tijdschrift Leonardo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea Scharnhorst, senior onderzoeker bij de Virtual Knowledge Studio, e-mail andrea.scharnhorst@vks.knaw.nl, telefoon 020 850 0270.