Nieuw rapport: 'Wakers van de wetenschap' over wetenschapsjournalistiek

11 april 2016

De wetenschapsjournalistiek is de belangrijkste boodschapper van de resultaten en inzichten van wetenschappelijk onderzoek. Zij speelt daarom ook een belangrijke rol in de oordeelsvorming over wetenschap. Dat was aanleiding voor het Rathenau Instituut om onderzoek te doen naar de stand van zaken in de wetenschapsjournalistiek. We zien journalisten als partners zien in onze taak het debat vorm te geven over wetenschap, technologie en samenleving.

Inhoud rapport

Deze verkenning is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met onderzoekers, stakeholders en wetenschapsjournalisten. De meerderheid van de wetenschapsjournalisten zijn positief over de toekomst. Het maatschappelijk en economisch belang van wetenschap wordt volgens hen breed erkend. De journalisten zien ook dat wetenschappers meer geïnteresseerd zijn in journalistiek.

Functies van wetenschapsjournalistiek

Het rapport onderscheidt drie functies van de wetenschapsjournalistiek:

  • Het informeren van het publiek
  • Het voeden van het maatschappelijk debat met juiste en relevante informatie
  • Een kritische rol ten opzichte van de wetenschap

De eerste twee vormen komen vaak terug in de media: van blog tot damesblad. De kritische rol troffen we veel minder aan in de wetenschapsjournalistiek.

Publicaties