Nieuwe aanwas voor De Jonge Akademie

6 november 2013

Jaarlijks kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om haar gelederen te versterken. De Jonge Akademie is binnen de KNAW een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers, met activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en samenleving.

Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 20 maart 2014 in het Trippenhuis van de KNAW.

De tien nieuwe leden van De Jonge Akademie zijn:

Dr. Annemieke Aartsma-Rus (Humane Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum)
Annemieke Aartsma-Rus (1977) speelde een belangrijke rol bij de aanzet voor een nieuwe therapie voor de spierziekte Duchenne, een onderwerp dat haar al sinds haar promotie bezighoudt. Voor haar inzet om wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk te maken voor ouders en patiënten en hen te helpen een weg te vinden in de veelheid aan informatie is zij in 2011 beloond met de Duchenne Award. Ze geeft regelmatig publiekslezingen en houdt ook een website bij om haar werk voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Dr. Annelien Bredenoord (Medische Ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Rode draad in de carrière van Annelien Bredenoord (1979) is het verbinden van (bio)medische wetenschap, ethiek en politiek. Zij richt zich op vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals stamcelonderzoek, genetica en biobanken en zoekt in haar werk steeds de samenwerking met andere disciplines. Ze was lid van de Jonge Gezondheidsraad, adviseert over gezondheidszorgbeleid en heeft zitting in diverse ethische commissies. Recent is zij uitgenodigd om in Qatar mee te denken over de ontwikkeling van een islamitische medische ethiek.

Prof. dr. Ewout Frankema (Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen Universiteit & Research Center)
Met een achtergrond in economie, geschiedenis en wijsbegeerte heeft Ewout Frankema (1974) een uniek onderzoeksprofiel opgebouwd, waarin de zoektocht naar de historische wortels van armoede en rijkdom centraal staat. Momenteel werkt hij met een ERC-subsidie aan het meten en analyseren van langetermijn welvaartsontwikkelingen in sub-Sahara Afrika. Met een internationaal team van onderzoekers ontwikkelt hij onderwijsmateriaal dat open access beschikbaar wordt gesteld om zo een impuls te geven aan het geschiedenisonderwijs in Afrika.

Dr. Nathalie Katsonis (Biogeïnspireerde en slimme materialen, Universiteit Twente)
Nathalie Katsonis (1978) richt zich op het ontwikkelen van slimme nieuwe materialen die in structuur en functie geïnspireerd zijn door de biologie. Zo onderzoekt haar team materialen waarin de mechanische bewegingen van planten worden nagebootst. Als succesvolle vrouwelijke onderzoeker met diverse Nature-publicaties op haar naam zet zij zich tijdens de Women in Chemistry–dag in door jonge vrouwen in haar vakgebied aan te moedigen. Ze maakt zich sterk voor goede publieksvoorlichting, met name over nanotechnologie, om het maatschappelijk draagvlak en het enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Dr. Hanneke van Laarhoven (Medische Oncologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam)
Gepromoveerd in zowel geneeskunde als religiewetenschappen is interdisciplinair werken een basisgegeven voor Hanneke van Laarhoven (1973). Voor het ontwikkelen van nieuwe, betere behandelopties voor kankerpatiënten zoekt zij samenwerking met zowel de bèta- als de geesteswetenschappen. Van Laarhoven staat mede aan de wieg van een database waarin zowel klinische gegevens, biomaterialen als zelfrapportages van patiënten worden opgenomen. Op basis daarvan zijn biologische kenmerken van specifieke tumoren onder andere te koppelen aan de manier waarop patiënten hun ‘kwaliteit van leven’ met deze aandoening ervaren.

Prof. dr. Christian Lange (Arabische en Islamitische Studies, Universiteit Utrecht)
Christian Lange (1975) behoort internationaal tot de meest vooraanstaande onderzoekers van een nieuwe generatie islamwetenschappers. Na zijn promotie in Harvard was hij docent Islamologie op Harvard University en Edinburgh University. Zwaartepunt in zijn onderzoek zijn de grote thema’s in de islamwetenschappen zoals rechtstheorieën (o.a. straf) en voorstellingen van het hiernamaals. Naast de ‘klassieke’ tekstuele aanpak maakt hij gebruik van methodes uit de religiewetenschap, culturele antropologie en filosofie. Door zijn omvangrijke internationale netwerk is hij in staat perspectieven uit andere wetenschapsculturen in beleidsdiscussies in te brengen.

Prof. dr. Tine de Moor (Sociale en Economische Geschiedenis, Universiteit Utrecht )
Het onderzoek van Tine de Moor (1975) naar instituties voor collectieve actie sluit naadloos aan bij het levendige debat over de opkomst van zogenaamde burgercollectieven: allerlei vormen van zelforganisatie, zoals in de energiesector en in de zorg, gekoppeld aan het debat over de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt. Het toevoegen van een historisch perspectief verrijkt de discussie en past bij De Moors inzet om geschiedwetenschap als duider voor de samenleving in te zetten. Opgeleid als historica en ecologe, ziet zij interdisciplinariteit als een van de sterkste kanten van haar aanpak.

Dr. Diederik Roest (Theoretische Natuurkunde/Snaarkosmologie, Rijksuniversiteit Groningen)
Diederik Roest (1977) is geïnteresseerd in de wiskundige eigenschappen van de snaartheorie, maar trekt graag een lijn van abstracte theorie naar concreet experiment. Zo onderzoekt hij hoe aanwijzingen voor het bestaan van de snaartheorie aangetoond zouden kunnen worden door waarnemingen op de allergrootste afstandsschalen, zoals kosmische achtergrondstraling. Roest hoopt dat de nieuwe meetresultaten van de Planck-satelliet aanwijzingen zullen bevatten of de snaartheorie inderdaad een rol speelt in de natuur. Vanuit een passie om ook complexe wetenschap over te dragen wil Diederik Roest bijdragen aan het vertrouwen in de wetenschap.

Prof. dr. Barbara Vis (Politieke Besluitvorming, Vrije Universiteit Amsterdam)
Barbara Vis (1979) heeft een achtergrond als econoom en politicoloog. Ook in haar eigen onderzoekslijn combineert zij inzichten uit verschillende disciplines om de riskante beslissingen van politieke actoren te kunnen duiden op verschillende niveaus (politici - politieke partijen - regeringen) en verschillende issues (welvaartsstaathervormingen en militaire interventies). Methodologisch heeft zij haar naam gevestigd in de sociale wetenschappen door de toepassing en verdere ontwikkeling van een nieuw type vergelijkende methoden.

Prof. dr. Rens Vliegenthart (Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam)
Rens Vliegenthart (1980) is een van de meest productieve wetenschappers in zijn vakgebied. Sinds zijn promotie houdt hij zich bezig met de rol van de media in politiek en samenleving. Zijn onderzoek bevindt zich daarmee op het snijvlak van communicatiewetenschap , politicologie en sociologie. Vliegenthart toont overtuigend aan dat het gebruik van digitale technologie de analytische mogelijkheden van de sociale wetenschapper vergroot. In 2012 publiceerde hij het boek U kletst uit uw nek, een toegankelijk boek over de relatie tussen Nederlandse politiek, media en kiezer in de afgelopen vijftig jaar.