Nieuwe beurzen voor vrouwelijke wetenschappers

8 maart 2012

Vrouwelijke wetenschappers kunnen vanaf 8 maart 2012 – Internationale Vrouwendag – een Nederlandse ‘For Women in Science’‐beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren het beurzenprogramma in samenwerking met het KNAW-instituut Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Prof. Ada Yonath, Israel, L'OREAL-UNESCO Awards For Women in Science, Laureate 2008 Prof. Ada Yonath uit Israel - Laureate 2008

Programma

Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en L’Oréal. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. In de veertien jaar dat het programma bestaat hebben meer dan 1300 vrouwen, afkomstig uit 106 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Vanaf 2012 zullen jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro worden toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode tot tien jaar na de promotie (niveau Vidi).Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op de NIAS‐campus in Wassenaar waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen.

De wereld heeft wetenschap nodig, wetenschap heeft vrouwen nodig

Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 13% vrouw. Het Nederlandse streefcijfer van 15 procent in 2010 is niet gehaald, laat staan het Europese streefcijfer van 25% voor datzelfde jaar. Het ‘For Women in Science’‐programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Meer informatie over de aanvraag

Op de website For Women in Science is de volledige informatie over het programma te vinden en zijn het reglement en het aanvraagformulier te downloaden. De aanvraag moeten worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie. De sluitingsdatum ligt op 15 mei 2012; de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in oktober.