Nieuwe KNAW Early Career Awards voor twaalf jonge onderzoekers

5 november 2019

Twaalf jonge onderzoekers krijgen een Early Career Award van de KNAW. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen. Het is dit jaar voor het eerst dat de KNAW Early Career Awards worden toegekend. 

De winnaars komen uit alle wetenschappelijke disciplines. Ze doen onderzoek naar onderwerpen als anatomische collecties, de ‘flow’ van gesprekken, hoe computers sociale aspecten van taal kunnen leren, de rol van emotie in de politiek, en het voorspellen van droogte en overstromingen. 

Winnaars

Romy Gaillard (1988)
Assistent professor kindergeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum

Gaillard bestudeert de invloed van de gezondheid van moeders op kinderen. Ze kijkt daarvoor bijvoorbeeld wat het effect is van overgewicht van de moeder op de gezondheid van het (ongeboren) kind. Gaillard was al op jonge leeftijd coördinator van grote internationale studies en leidt zelf ook een team van jonge onderzoekers. Zij combineert haar expertise in de kindergeneeskunde met die in de epidemiologie om oorzaak en gevolg in kaart te brengen. Met haar interventies wil ze uiteindelijk de gezondheid van kinderen verbeteren.

Marieke Hendriksen (1982)
Wetenschappelijk onderzoeker vroegmoderne kunst- en wetenschaps- en kennisgeschiedenis, KNAW Humanities Cluster

Hendriksen benadert de geschiedenis vanuit een materieel perspectief. Ze houdt zich bezig met de manier waarop technieken werden onderwezen in kunst en wetenschap, en publiceerde onder meer over historische anatomische collecties, medicijnkistjes, prepareermethoden en glasproductie. Hendriksen is een belangrijke stem in het debat over het bewaren en tonen van menselijke resten in een museale context. Bij haar onderzoek betrekt ze kunstenaars, musea en wetenschappers, en ze heeft een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke relevantie van haar onderzoeksprojecten.

Berthe Jansen (1980)
Postdoc onderzoeker Tibetaanse studies, Universiteit Leiden

Als expert in Tibetaanse studies doet Jansen onderzoek naar het samenspel van canoniek en seculier recht. Daarmee geeft zij een vernieuwend perspectief op de relatie tussen religie en staat in Tibet. Jansen weet diep door te dringen in de Tibetaanse samenleving door haar kennis van het Tibetaans, Sanskrit en Chinees. Dat leidt tot heel nieuwe gezichtspunten. Internationaal heeft Jansen al een goede reputatie opgebouwd. Ze werd recent benoemd tot Junior-Professor of Tibetan studies aan de Universiteit van Leipzig. Haar werk heeft ook impact op de bredere maatschappelijke discussie over Tibet in de wereld.

Namkje Koudenburg (1986)
Universitair hoofddocent sociale psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Koudenburg onderzoekt de sociale consequenties van de ‘flow’ van gesprekken. Ze vraagt zich af wat de rol is van de microdynamiek van conversaties op het in stand houden, of veranderen van de publieke opinie. Zij bekijkt hierbij de consequenties voor het individu, voor groepsdynamiek en voor publieke opinie en cultuur. Koudenburg gaat daarbij interdisciplinair te werk en ze maakt bovendien gebruik van bijzonder innovatieve methodologieën. Ze is niet alleen bekend bij vakgenoten in binnen- en buitenland, maar treedt ook op in verschillende media. Voor haar werk kreeg ze al diverse prijzen.

Tim Korevaar (1988)
Postdoc onderzoeker schildklierziekten en arts in opleiding, Erasmus Medisch Centrum en Sint Franciscus Gasthuis

Hoewel Tim Korevaar nog maar kort geleden is gepromoveerd, heeft hij al een indrukwekkende lijst met prestaties in het wetenschappelijk onderzoek. Zijn werk laat zien dat een afwijkende schildklierfunctie van de moeder tijdens de zwangerschap gevolgen heeft voor de hersenontwikkeling bij het kind. Dit heeft consequenties voor de begeleiding van zwangerschappen in de hele wereld. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale congressen over dit onderwerp, en publiceert er over. Korevaar staat op het snijpunt van klinische patiëntenzorg en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Geert Litjens (1985)
Universitair docent pathologie, Radboud Universitair Medisch Centrum

Hij probeert met kunstmatige intelligentie het onderzoek van weefsels door pathologen fundamenteel te veranderen. Hij ontwikkelt slimme computer-algoritmes die afwijkingen opsporen en duiden. Zijn werk wordt wereldwijd al heel veel geciteerd, en nagevolgd. Litjens’ werk kan een belangrijk deel van de gezondheidszorg ingrijpend gaan veranderen.

Dong Nguyen (1987)
Universitair docent informatica, Universiteit Utrecht

Zij onderzoekt hoe computers de sociale aspecten van taalgebruik kunnen leren met neurale algoritmen. Dit leidt tot effectievere systemen voor automatische taalverwerking. Nguyen is een aanstormend talent en ze weet met haar interdisciplinaire onderzoek een breed draagvlak te creëren. Sinds haar promotie stimuleert zij jonge vrouwen om informatica te studeren en brengt ze diversiteit onder de aandacht. Op het prestigieuze Alan Turing Institute deed ze onafhankelijk onderzoek en leidde zij een persoonlijk onderzoeksprogramma. Met haar NWO Veni wil zij nieuwe methoden ontwikkelen waarmee computers de sociale aspecten van taalgebruik begrijpen.

Stephanie Rap (1984)
Universitair docent jeugdrecht, Universiteit Leiden

Rap is een nationaal en internationaal toonaangevende wetenschapper op het terrein van kindvriendelijke rechtspraak. Rap wil graag weten hoe juridische procedures toegankelijker kunnen worden voor kinderen en jongeren. Ze heeft haar onderzoek naar jeugdhulp en de asielprocedure verbreed, om zo een beter begrip te krijgen van kindvriendelijke rechtspraak voor jongeren in specifieke situaties. Daarbij combineert ze verschillende onderzoeksmethoden en legt ze met empirisch onderzoek bloot hoe de kinderrechten in de praktijk werken. Rap heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet om de wetenschappelijke inzichten uit haar onderzoek te gebruiken voor de ontwikkeling van trainingmodules voor professionals wereldwijd.

Said Rodriguez (1983)
Hoofd van de Interacting Photons-groep, AMOLF

Zijn promotieonderzoek ging over nanofotonica voor verlichting. Hij slaagde er in om de wisselwerking van fotonen en elektronen te controleren en te manipuleren in een netwerk van microscopisch kleine trilholtes. Dit netwerk werkt als het ware als een kwantumcomputer. Rodriguez combineert op een effectieve manier fundamenteel en toegepast onderzoek. Hij werkt samen met bedrijven en heeft ook een aantal patenten op zijn naam staan. Hij zet zich met overgave in voor popularisatie. Zo verschijnt zijn werk in kranten- en tijdschriftartikelen in verschillende landen en inspireert hij daarmee jonge studenten.

Gijs Schumacher (1982)
Universitair hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam

Hij onderzoekt politiek leiderschap, de ontwikkeling van partijstelsels en de hervormingen van verzorgingsstaten. In zijn recente onderzoek wil hij de rol van emotie in de politiek duiden. Dat doet hij met een combinatie van tekstanalyses van politieke retoriek met experimentele psychofysiologische metingen van emotionele reacties op politieke retoriek. Naast de tekst van een speech wil hij ook de emotionele uitdrukkingen en de toonhoogte van politici analyseren. Zo wil hij ontdekken welke politici in staat zijn om de emoties van hun tekst ook in stem en beeld uit te drukken. Schumacher is ook buiten de wetenschap bekend door zijn blogs en zijn optredens met zijn mobiele lab bij verschillende publieksevents en in de media.

Carolien Stolte (1983)
Universitair docent geschiedenis, Universiteit Leiden

In het vakgebied van de wereldgeschiedenis in de tijd van de Koude Oorlog (1945-1960) heeft Stolte het accent weten te verleggen naar de rol van informele Afro-Aziatische netwerken. Zij weet het belang van deze netwerken inzichtelijk te maken voor een breed wetenschappelijk en groter algemeen publiek. Stolte heeft hierover niet alleen veel gepubliceerd, maar ook een digitale databank van Afro-Aziatische netwerken opgezet en een lesmodule gemaakt over dekolonisatie en de Koude Oorlog voor scholieren. Ze is over dit onderwerp bovendien een veelgevraagd spreker bij media in binnen- en buitenland.

Niko Wanders (1986)
Universitair docent fysische geografie, Universiteit Utrecht

Wanders doet baanbrekend onderzoek naar de voorspellingen van grootschalige overstromingen en droogte. Hij bekijkt de interactie tussen extreme droogte of neerslag, klimaatverandering en menselijk watergebruik. Wanders speelt daarnaast een prominente rol in wetenschapscommunicatie. Hij is de belangrijkste initiator en organisator van het Dutch Drought Network dat burgers informeert over fundamenteel en toegepast onderzoek naar droogte en advies geeft over beleidsmaatregelen. Hij heeft een sterke internationale reputatie; zo heeft hij met zijn Rubicon beurs twee jaar als postdoc gewerkt bij Princeton University, waar hij nu nog ‘visiting researcher’ is.

KNAW Early Career Award

De winnaars zijn gekozen in vier domeinen: geesteswetenschappen, gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen, natuur- en technische wetenschappen en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein zijn er drie winnaars. De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. Het geld mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière.

Kunstobject

Daarnaast ontvangen de winnaars allemaal het kunstobject Extended Jewellery van Laura Klinkenberg. Dat is een messing schroef met een ‘twist’. Die twist heb je zowel in wetenschap als in de kunst nodig om tot nieuwe ideeën te komen, en hij staat ook symbool voor tegendraadsheid in het onderzoek. Laura Klinkenberg (1992) studeerde aan de sieradenafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, en ze heeft een eigen bedrijf, Ritual Design. Het ontwerp was de winnende inzending voor de kunstprijsvraag die aan de KNAW Early Career Award was verbonden. Die prijs bestaat dan weer uit een bedrag van 7.500 euro.

Uitreiking

De uitreiking van de KNAW Early Career Awards vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 februari 2020 in het Trippenhuis.