Nieuwe prijs voor wetenschappers: aanstelling voor drie jaar onderzoek

2 april 2019

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Instituut Gak hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Instituut Gak-KNAW Award. Talentvolle jonge onderzoekers kunnen daarmee een contract voor drie jaar krijgen om als postdoc baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. 

Dat onderzoek vindt plaats aan een KNAW-instituut. Bij voorkeur bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Meer inzicht in arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Met deze nieuwe award willen beide organisaties jong talent kansen bieden en maatschappelijke vraagstukken op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt helpen oplossen. Daarom is de prijs bedoeld voor postdocs met die specialisatie. Hun onderzoek dient verband te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-gastinstituut, bijvoorbeeld door samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut.

Aanvragen en voorwaarden

De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan vijf jaar daarvoor gepromoveerd en heeft een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut. Verder is die de Nederlandse taal machtig.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de award, kunnen verdere informatie en documenten vinden op de website van de KNAW. Indienen kan tot en met 15 juli 2019. Aanvragers dienen vooraf contact op te nemen met het KNAW-instituut om af te stemmen of hun voorstel daar past en om een inbeddingsgarantie aan te vragen.

Over Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen.