Nieuwe publicatie Rathenau Instituut: 'Onderzoeksfinanciering door derden met 120% gegroeid'

26 april 2012

De onderzoeksfinanciering van universiteiten door derden is tussen 1999 en 2009 met 120 procent gestegen. Dit blijkt uit een nieuwe publicatie van het Rathenau Instituut van de KNAW 'Feiten & Cijfers: de Nederlandse universiteiten' die vandaag verschijnt. De publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra.

Opvallende cijfers

Enkele opvallende Feiten & Cijfers uitgelicht:

  • Het traditionele model van universiteiten georganiseerd in faculteiten ontwikkelt zich langzaam in de richting van een indeling naar onderwijsfaculteiten, onderzoeksinstituten en onderzoeksscholen.
  • Het aandeel van wetenschappelijk personeel binnen het personeelsbestand is gegroeid, van 51 procent in 2000 tot 57 procent in 2010; Binnen het wetenschappelijk personeel neemt het aandeel vrouwen toe met bijna 20 procent in 1990 tot 37 procent in 2010, maar er zijn nog steeds grote verschillen in het aandeel vrouwen per functiecategorie;
  • De universiteiten en universitaire medische centra hebben een citatiescore die 41 procent hoger ligt dan het wereldgemiddelde.

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.