Nieuwe samenstelling Sociaal-Wetenschappelijke Raad

2 januari 2017

De KNAW gaat in de loop van deze maand van vijf naar vier adviesraden, voor elk breed wetenschapsgebied één (gedrags- en maatschappijwetenschappen, geesteswetenschappen, medische en medisch-biologische wetenschappen en natuur- en technische wetenschappen). De leden van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) zijn nu – op twee na – bekend.

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) behoudt zijn huidige naam, maar krijgt zeven nieuwe leden naast de elf leden die blijven. U vindt de volledige samenstelling van de SWR op de webpagina van de SWRIn de eerste maanden van 2017 worden nog enkele leden benoemd.

De adviesraden doen voorstellen voor de adviesagenda van de KNAW en staan het bestuur van de KNAW terzijde in zijn adviestaak.