Nieuwe samenwerking Europese Young Academies

18 december 2020

De Young Academies Science Advice Structure (YASAS) is een samenwerkingsverband tussen veertien Europese Young Academies. YASAS is een platform voor constructieve samenwerking en kennisuitwisseling voor early career onderzoekers in Europa.

Naast De Jonge Akademie nemen dertien andere Young Academies deel (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Roemenië, Schotland, Spanje, Zweden, Young Academy of Europe, en de Global Young Academy). Andere landen worden van harte uitgenodigd om ook mee te doen.

Het doel van YASAS is om bij te dragen aan het Scientific Advice Mechanism van de Europese Commissie door deel te nemen aan Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA). De veertien Young Academies in YASAS zijn zeer enthousiast over deze samenwerking die hopelijk zal leiden tot meer zeggenschap voor jonge onderzoekers in het Europese wetenschapsbeleid. Vanuit De Jonge Akademie neemt Marie-José van Tol zitting in het bestuur van YASAS.

Over De Jonge Akademie en de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen besloot in 2005 tot oprichting van De Jonge Akademie. De Jonge Akademie functioneert zelfstandig binnen de KNAW, met een eigen werkplan en verantwoordelijkheid voor haar activiteiten en standpunten. Samenwerking is er vooral op het gebied van advisering en projecten.