Nu online: KNAW-minisymposium Pensioencrisis? Hoezo crisis?

13 januari 2014

Is het wel echt nodig om pensioenen te korten? Van wie zijn de pensioenen eigenlijk, wie mag erover beslissen? Het pensioendebat is weinig transparant en kent een veelheid aan misverstanden en eenzijdigheden. De KNAW hield op 9 januari 2014 een minisymposium over de huidige stand van het pensioendebat.

Tijdens de bijeenkomst ging het over de rekenrente en de notie van een generatieconflict: wie bestuurt de pensioenfondsen, werkenden of gepensioneerden? Wie zijn de rechthebbenden van de opgebouwde vermogens? Welke rechten hebben gepensioneerden, en welke de huidige en toekomstige premiebetalers? Onder welke omstandigheden is het opzij zetten van die verkregen rechten gerechtvaardigd? Verder wordt er gediscussieerd of een individu de vrijheid zou moeten hebben om zelf zijn pensioenen te beleggen. Het is uitdrukkelijk ook de bedoeling dat de transparantie van de pensioendiscussie aan bod komt: de financieel-feitelijke basis van beleidsvoorstellen is vaak niet controleerbaar, beleidsalternatieven worden niet transparant gepresenteerd. Dit duidt op een ernstig democratisch tekort.

Bekijk de lezingen en presentaties van de sprekers.

Wat is er aan de hand met onze pensioenen?

Prof. dr. Casper van Ewijk (UvA en Netspar)
icon_downl_pdf.gifDownload de presentatie van Casper van Ewijk

KNAW-minisymposium Pensioencrisis? Hoezo crisis? Lezing door Casper van Ewijk 

Is ons pensioen in gevaar?

Prof. dr. Bernard van Praag (emeritus UvA)
icon_downl_pdf.gifDownload de presentatie van Bernard van Praag

KNAW-minisymposium Pensioencrisis? Hoezo crisis? Lezing door Bernard van Praag

De toon waarop in de pensioendiscussie over en tot ouderen wordt gesproken

Prof. dr. Herman van Gunsteren (emeritus UL)

KNAW-minisymposium Pensioencrisis? Hoezo crisis? Lezing door Herman van Gunsteren

De eigendomskwestie

Dr. Hans van Meerten (Clifford Chance LLP)
icon_downl_pdf.gifDownload de presentatie van Hans van Meerten