Nulmeting institutenportfolio KNAW en NWO

20 januari 2017

In de Wetenschapsvisie 2025 - Keuzes voor de toekomst (2014), werd aangekondigd dat de instituten van KNAW en NWO voortaan (ook) regelmatig in onderlinge samenhang zouden moeten worden geëvalueerd. Vandaag stuurden de bewindslieden van OCW de nulmeting naar de Tweede Kamer. 

Wetenschapsvisie 2025

In zijn Wetenschapsvisie 2025 - Keuzes voor de toekomst uit november 2014 onderschreef het kabinet de belangrijke functie en hoge kwaliteit van de Nederlandse instituten: “De NWO- en KNAW-instituten vormen een erkend excellent onderdeel van het Nederlandse wetenschappelijke landschap, complementair aan de universiteiten”. Tegelijkertijd sprak het kabinet de ambitie uit om het institutenstelsel als geheel tegen het licht te houden en te onderzoeken of het institutenportfolio van Nederland goed toegerust is voor de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Evaluatie

Vandaag stuurden de bewindslieden van OCW met een begeleidende brief de nulmeting (pdf, website Rijksoverheid) naar de Tweede Kamer. De eerste periodieke evaluatie van de KNAW- en NWO instituten staat voor 2018 op de rol.