Persbericht Fryske Akademy

Onderzoek Friezen op sociale media: Provincie moet schrijfvaardigheid in het Fries stimuleren

3 december 2015

De beperkte schrijfvaardigheid in de eigen taal is voor Friezen de grootste drempel om het Fries niet, of minder vaak, te gebruiken op sociale media. Dat concludeert Lysbeth Jongbloed van de Fryske Akademy in haar onderzoek naar de taalkeuze van Friezen op sociale media.

Friezen op sosjale media

Jongbloed presenteerde haar onderzoek op donderdag 3 december aan gedeputeerde Sietske Poepjes. Eerder heeft Jongbloed onderzoek gedaan naar het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media. Voor het vervolgonderzoek heeft ze nu, met steun van de Provincie Friesland, een grote enquête gehouden en verschillende diepte-interviews gedaan onder Friezen van alle leeftijden. Haar rapportage Friezen op sosjale media geeft een beeld van hoe Friestaligen, jong en oud, omgaan met hun moedertaal op sociale media. Zo wordt het Fries hier volgens Jongbloed net wat makkelijker gebruikt door jongeren dan door ouderen; het Fries van jongeren is vaker fonetisch dan dat van ouderen.

Steun van Provincie onmisbaar

Twee derde van de circa 1200 deelnemers aan de enquête had het Fries graag beter geleerd. Daar ligt volgens Jongbloed de belangrijkste taak van de Provincie Friesland – het algeheel verbeteren van de schrijfvaardigheid van het Fries.

Lees het volledige persbericht op de website van de Fryske Akademy.

Over de Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Friese taal en maatschappij, meertaligheid en regionale geschiedenis. Het instituut geeft boeken en taalhulpmiddelen uit, organiseert symposia, lezingen en congressen en is sinds 1992 gelieerd aan de KNAW. Meer informatie op onze website www.fryske-akademy.nl.