Persbericht NIAS-KNAW

Onderzoek naar gezondheid van populaties wint Distinguished Lorentz Fellowship

10 januari 2019

Ecoloog Hal Caswell wint de Distinguished Lorentz Fellowship 2019/20 voor onderzoek waarin hij wiskundige modellen om mensen- en dierenpopulaties te begrijpen wil verbeteren. 'De modellen die we nu gebruiken houden alleen rekening met basale aspecten van gezondheid. Maar om te kunnen omgaan met uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering, hebben we uitgebreidere modellen nodig.'

Caswell is hoogleraar mathematische demografie en ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Met het fellowship, ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden, wil Caswell betere modellen ontwikkelen voor het bestuderen van populatiedynamiek. 'Om te begrijpen en voorspellen hoe bijvoorbeeld een mensenpopulatie in Nederland zich ontwikkelt, wil je niet alleen weten wat de gemiddelde levensverwachting is, maar ook hoe gezond mensen zijn, aan welke ziekten ze lijden en of ze gezond oud worden. Nieuwe populatiemodellen zullen hieraan bijdragen.'   

Het onderzoek van professor Caswell is toepasbaar op mensenpopulaties, maar ook op dieren, planten en cellen. Zo zal het gebruikt kunnen worden voor het analyseren van de invloed van ziekten op bedreigde diersoorten, of de invloed van klimaatverandering op ziekten waar vee aan sterft. Daarmee levert zijn werk een belangrijke bijdrage aan uiteenlopende disciplines zoals demografie, ecologie en medische wetenschap. 

Hal Caswell

Hal_Caswell.jpg'Professor Caswell is de persoonlijke belichaming van interdisciplinariteit,' aldus Jan Willem Duyvendak, directeur van NIAS. Caswell ontving tweemaal de prestigieuze ERC Advanced Grant en is de enige in Nederland die deze beurs heeft ontvangen voor een sociaalwetenschappelijk én een natuurwetenschappelijk onderzoeksproject. 

Hal Caswell is sinds 2013 professor mathematische demografie en ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Woods Hole Oceanographic Institution (Verenigde Staten), de Southern Denmark University en het Max Planck Institute for Demographic Research (Duitsland). Hij is fellow van de American Academy of Arts and Sciences en ontving talloze prijzen, onder andere voor zijn onderzoek dat leidde tot het uitroepen van de ijsbeer als bedreigde diersoort. 

Distinguished Lorentz Fellowship

Het Distinguished Lorentz Fellowship stimuleert onderzoek dat de kloof tussen alfa-, gamma- en bètawetenschappen overbrugt, en is ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden. De prijs bestaat uit een fellowship aan het NIAS, een internationale workshop op het Lorentz Center, en €10.000. Op 24 september zal de prijs worden uitgereikt door Louise Gunning, voorzitter van de NIAS-Lorentz Adviesraad. Eerder ontvingen onder andere musicoloog Henkjan Honing en archeoloog Corinne Hofman de prijs.

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences)

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het stimuleert hoogwaardig onderzoek, reflectie en verdieping binnen de geestes- en sociale wetenschappen, evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoeksamenwerking. Het NIAS biedt de meest talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is gevestigd in Amsterdam (Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam).

Logo NIAS