Persbericht Rathenau Instituut

Onderzoekers missen tijd voor kennisoverdracht

30 mei 2018

Aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen is overwerk eerder regel dan uitzondering. Onderzoekers werken structureel een kwart van hun tijd over. Dit blijkt uit een enquête van het Rathenau Instituut onder 2.613 onderzoekers aan ruim honderd kennisinstituten.

Aan hogescholen besteden onderzoekers bijna de helft meer tijd dan is afgesproken aan management- en organisatietaken; bij de andere instellingen varieert dit van 29 tot 38 procent. Desondanks missen ze tijd voor kennisoverdracht, ook wel valorisatie genoemd.

Volledige bericht

Lees het volledige bericht op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).

Logo Rathenau Instituut