NWO-KNAW onderzoeksprogramma Agriculture Beyond Food

Onderzoeksresultaten

Volgens het afsluitende boek, Agriculture Beyond Food: experiences from Indonesia, is één van de hoofdconclusies van de Nederlandse en Indonesische onderzoekers dat Jatropha de belofte niet lijkt te kunnen waarmaken. Dit komt onder andere door tegenvallende opbrengsten en een contraproductieve stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, bijvoorbeeld subsidies voor fossiele brandstoffen.

Daarbij is Jathropa een relatief jong gewas, en moeten er in de genetische ontwikkeling slagen worden gemaakt om beter te kunnen profiteren. Dit maakt Jatropha risicovoller dan bijvoorbeeld oliepalm. Het verbouwen van palmolie is lucratiever, zowel voor grote ondernemers als lokale boeren. Dit komt onder andere omdat palmolie zowel op food-markt als de non-food-markt kan worden afgezet. Zo kunnen producenten de palmolie verkopen op de markt die de hoogste opbrengst genereert. De negatieve impact op de omgeving, zoals veengebieden en bossen, en op de productie van rijst is echter substantieel. Daarom zou oliepalm moeten worden verbouwd op marginaal land, dat anders niet wordt gebruikt. Echter, ook deze grond is niet altijd marginaal, bijvoorbeeld omdat ze een functie heeft als overstromingsbuffer of voor lokaal gebruik zoals het verzamelen van voedsel, brandhout en veevoer. De toekomst moet dus gericht zijn op de optimalisering in plaats van de maximalisering van opbrengsten.

ABF richt zich tevens op mobiele technologieën om lokaal biodiesel te produceren. Uit onderzoek is gebleken dat deze innovaties veel impact hebben op de levens van lokale boeren en daarom in een proces van co-creatie moeten worden ontwikkeld. Een voorbeeld is het gebruik van ethanol, uit lokaal gefermenteerde biomassa, in plaats van het gangbare methanol. Een tweede wetenschappelijke doorbraak is het gebruik van het overblijvende residu voor biodiesel synthese en als veevoer, wat het economische voordeel voor de lokale bevolking vergroot.