Onderzoekstipendia voor jonge geesteswetenschappers

31 januari 2013

Iwona Gusc (NIOD-KNAW), Koen Leurs en Barbara Titus (Universiteit Utrecht) ontvangen stipendia voor onderzoek op het terrein van Cultuur en Identiteit. Een jury van vakgenoten selecteerde hun voorstellen tijdens een presentatiecompetitie, uitgeschreven door de Raad voor Geesteswetenschappen (RGW) van de KNAW

De Raad voor Geesteswetenschappen (RGW) van de KNAW stelt eenmalig drie stipendia op het terrein van Cultuur en Identiteit ter beschikking aan jonge onderzoekers. De stipendia van elk € 9000 zijn bedoeld ter voorbereiding van een NWO-aanvraag of een Europese onderzoeksaanvraag bij Horizon 2020 dat in 2014 van start gaat. De KNAW wil hiermee enerzijds jonge onderzoekers op weg helpen bij het onzekere proces van het indienen van een subsidieaanvraag, en anderzijds een impuls geven aan de onderzoeksagenda Cultuur en identiteit.Tijdens een bijeenkomst op 30 januari in SPUI25, Amsterdam selecteerde een vakjury van de KNAW uit zes voorstellen drie onderzoekers die een stipendium krijgen om hun plannen verder uit te werken:

Iwona Gusc, NIOD:
Migratiedynamiek en mondiale Europese conflicten. Poolse migratie naar en uit Nederland in historisch perspectief, 1914-1962. Hoe ‘nieuw’ is de karakterisering (onvoorspelbaar, wispelturig) die veel sociologen geven aan de huidige migratiedynamiek? De geschiedenis van de westwaartse migratie vanuit Oost Europa vóór, tijdens en na afloop van de mondiale conflicten lijkt er op te wijzen die onvoorspelbaarheid toen ook al gold.

Koen Leurs, UU:
Technology as a refuge? Digital media use among young asylum seekers. Het onderzoek naar het gebruik van internet door jonge asielzoekers en de effecten ervan op identiteit. Er is veel belangstelling van buiten voor dit onderzoek, onder meer van  COA en IND.

Barbara Titus, UU:
Zulu Blues and Islamic Swing: Musical Identities after ‘the West’. Deze musicologe onderzoekt de rol van muziek en klankervaring in de identiteitsvorming. In case studies wordt muziek bestudeerd in Zuid-Afrika en Indonesië, twee landen met historische banden met Nederland, in relatie tot diversiteit en mobiliteit van volkeren, sociale klassen, geloofssystemen en leefwijzen.

De jury bestond uit:

  • Dr. Jelle Koopmans, Romaanse taal en letterkunde, Universiteit van Amsterdam, voorzitter 
  • Prof. dr. Beatrice de Graaf, Geschiedenis conflict en veiligheid, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Richard Rogers, Nieuwe media en digitale cultuur, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. Asghar Seyed-Gohrab, Perziche taal en cultuur, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Anneke Smelik, Visuele cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen