Persbericht Rathenau Instituut

Online ontspoord - Schadelijk en immoreel gedrag op internet

7 juli 2021

Een verkenning door het Rathenau Instituut van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland.

Pedojagen. Phishing. Cyberverslaving. Wraakporno. Desinformatie. Zomaar wat voorbeelden van schadelijk en immoreel gedrag op het internet. Door specifieke eigenschappen van het internet, zoals het grote bereik van online berichten, de (gevoelsmatige) anonimiteit van mensen achter hun scherm, of de onmiddellijkheid waarmee een video wereldwijd te zien is, worden dit soort gedragsfenomenen gefaciliteerd. Dat richt grote schade aan, voor individu en samenleving.

Maar over wat voor gedrag hebben we het eigenlijk? Hoe vaak komt het voor? En wat kan de overheid hiertegen doen? Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deed het Rathenau Instituut onderzoek naar schadelijk en immoreel gedrag online.

Meer informatie en downloads

Het volledige rapport, de samenvatting en de onderzoeksvragen zijn terug te lezen op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie

Het Rathenau Instituut is gevestigd in Den Haag (Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag).


logo Rath Rood RGB pay-off groot 460px.jpg