Oordeel internationale commissie: Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is excellent

25 maart 2013

Een internationale commissie experts - ook wel 'peers' genoemd – heeft de wetenschappelijke kwaliteit van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) beoordeeld met de hoogst mogelijke score: excellent. Geroemd worden de waardevolle langetermijnstudies, de excellentie over de hele breedte van het ecologische onderzoek en de manier waarop het NIOO al die kennis uitdraagt.

'It is a centre of excellence', vindt de evaluatiecommissie die het NIOO beoordeelde. De beoordeling excellent betekent dat het onderzoek van het NIOO ‘world leading’ is. De onderzoekers schrijven publicaties van hoge kwaliteit en met een grote impact op hun vakgebied. Of in cijfers: die impact is met opvallend veel toppublicaties bijna 70 procent boven het wereldgemiddelde.

Het landelijke Standard Evaluation Protocol schrijft beoordeling op vier hoofdcriteria voor: onderzoekskwaliteit, productiviteit, maatschappelijke relevantie en vitaliteit/haalbaarheid. De vier wetenschappelijke afdelingen van het instituut ontvingen de hoogste score op vrijwel alle onderdelen. Samen vormen zij de grootste fundamenteel-ecologische onderzoeksgroep van ons land.

Wat de internationale experts het 'unique selling point' van het NIOO vinden, is het interdisciplinaire langetermijnonderzoek: zoals de biodiversiteitsexperimenten met plant en bodem of de al meer dan 50 jaar lopende studie aan koolmezen. Dankzij dit laatste onderzoek zijn bijvoorbeeld de effecten van klimaatsverandering op de natuur zichtbaar gemaakt: internationaal een voorbeeld.

De commissie ging niet over één nacht ijs: het oordeel beslaat een periode van zeven jaar. Ook ontving het instituut waardevolle adviezen om de hoge kwaliteit te behouden. In 2006 was het resultaat van het vorige peer review nog ‘very good to excellent’. Sindsdien heeft het instituut veel veranderingen doorgemaakt: een fusie van twee van de drie onderzoekscentra, een overgang van het derde centrum van KNAW naar NWO en de verhuizing naar een duurzaam onderzoekspand in Wageningen. Toch is de kwaliteit gestegen naar het hoogste niveau.

Het NIOO bestudeert hoe de natuur werkt, op het land en in het water. Met ruim 200 medewerkers en studenten van zo’n 25 nationaliteiten is het een van de grootste instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De onderzoekers bestuderen alles van DNA tot landschap. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de functie van biodiversiteit, persoonlijkheden bij dieren, giftige blauwalgen (eigenlijk cyanobacteriën) en antibiotica uit de bodem. Deze kennis is van belang voor het oplossen of voorkómen van mondiale natuur- en milieuproblemen door klimaatsverandering, biologische invasies en veranderend landgebruik.

Het NIOO-gebouw tegenover de universiteitscampus in Wageningen weerspiegelt de ecologische kennis: het sluiten van kringlopen, nuttige biodiversiteit en de zon als belangrijkste energieleverancier. Het innovatieve pand won al verschillende prijzen.

Het instituut beschouwt het uitdragen van onderzoek en ecologische kennis als essentieel. Goed ecologisch onderzoek kan helpen onze samenleving duurzamer en stabieler te maken.

Het NIOO is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van water en land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam onderzoekspand in Wageningen.