Oproep Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2013

14 mei 2013

De Volkskrant en het IISG loven dit jaar voor de vierde keer de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis uit. Ze zijn daarom op zoek naar studenten die een excellente scriptie hebben geschreven over een nationaal of internationaal historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs.

Bij de beoordeling zal de jury letten op scripties die een duidelijk vernieuwende benadering hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een bestaand onderwerp. Zie de winnaars van vorige jaren.

Prijzen

Het IISG heeft een geldprijs van 1.500 euro beschikbaar gesteld voor de winnende scriptie. De beste scriptie krijgt aandacht in de Volkskrant, op de populairwetenschappelijke website Kennislink en op de website van het IISG. De afgelopen jaren waren diverse andere media geïnteresseerd in een interview met de winnaar.

Vereisten

In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 1 augustus 2012 en 16 september 2013 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit. Verder zijn de volgende punten van belang:

  • De scriptie moet in een digitale en in twee papieren versies worden ingestuurd.
  • De uiterste inleverdatum is 16 september 2013.
  • De scriptie moet vergezeld gaan van een beknopte aanbeveling van de docent.
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn.
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens van de student en de docent duidelijk worden vermeld.
  • De uitreiking is op 10 december 2013 in Amsterdam.

Insturen

Stuur de scriptie naar:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Ineke Kellij
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan verstuurd worden naar: