Oproep Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2016

28 april 2016

De Volkskrant en het IISG loven dit jaar alweer voor de zevende keer de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis uit. Ze zoeken studenten die een excellente scriptie hebben geschreven over een historisch onderwerp.

Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt 1500 euro beschikbaar  voor de winnende scriptie. De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

Vereisten

In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 1 augustus 2015 en 11 september 2016 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit.

De uiterste inleverdatum is 12 september 2016.

Kijk voor meer informatie of de website van het  IISG.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG. 

Logo IISG