Overlijdensbericht Melanie Peters

16 augustus 2021

Verleden week bereikte ons het droevige bericht dat dr. ir. Melanie Peters is overleden. Zij was sinds 2015 directeur van het Rathenau Instituut, gelieerd aan de KNAW. 

Melanie was onafhankelijk en koersvast en stelde hoge eisen aan zichzelf en haar omgeving. Tegelijk was ze genereus met het delen van haar grote kennis, en een trouwe en constructieve collega in onze Directeurenraad. Onder haar leiding is het Rathenau Instituut een belangrijke stem in het publieke debat over wetenschap geworden. 

Wij zullen haar inbreng en aanwezigheid missen en leven mee met haar nabestaanden en haar collega’s bij het Rathenau Instituut.