Revolutionair erfgoed te zien bij het IISG-KNAW

Papieren van de revolutie

26 juni 2017

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Russische Revolutie uitbrak. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, een instituut van de KNAW, is de bewaarplaats is van een enorme hoeveelheid Russisch revolutionair erfgoed. Te zien op donderdagmiddag 29 juni tijdens de Vriendendag.

Het IISG werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgericht om archieven te redden die door Hitler en Stalin werden bedreigd. De collectie bevat ook papieren van Russische revolutionairen die uit de gratie waren geraakt bij het nieuwe bewind.

Vriendendag op 29 juni 2017

Tijdens de Vriendenmiddag wordt aan de hand van originele documenten het verhaal van het erfgoed van de Russische Revolutie in het IISG verteld. Tevens is er een rondleiding achter de schermen waarbij originele archiefdocumenten te zien zijn.

Meer informatie

Het programma en mogelijkheid tot aanmelden staan op de website van het IISG.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG. 


Logo IISG