Persbericht Rathenau Instituut

Promovendi onvoldoende voorbereid op loopbaan buiten de universiteit

4 november 2014

Promovendi in Nederland bereiden zich voor op een wetenschappelijke loopbaan, terwijl 70 procent van hen buiten de universiteit aan de slag gaat. Dat blijkt uit het rapport Promoveren in Nederland van het Rathenau Instituut, dat gebaseerd is op een enquête onder ruim 2500 promovendi.

Zowel promovendi als universiteiten hebben nauwelijks aandacht voor niet-academische carrièremogelijkheden van promovendi. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft het Rathenau Instituut onderzoek gedaan onder promovendi. De antwoorden vormen een bijdrage aan de discussie over de voor- en nadelen van het Nederlandse promotiestelsel.

 Lees het volledige persbericht

Publicatiegegevens

De Goede, M., Belder, R. & De Jonge, J., 2014. Promoveren in Nederland. Motivatie en loopbaanverwachtingen van promovendi. Den Haag, Rathenau Instituut

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut

Over PNN

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan één van de veertien Nederlandse Universiteiten, of één van de acht Universitaire Medische Centra, of één van de vijf zogenaamde Onderzoeksinstellingen.