Publicatie Nature Biotechnology over Nederlandse techniek voor verbeterde analyse van genen

18 augustus 2014

Cergentis, een spin-off bedrijf van de KNAW, heeft in samenwerking met het Hubrecht Instituut een nieuwe techniek ontwikkeld voor de analyse van genen. Over deze techniek en verschillende toepassingen in onder andere de analyse van bij kanker relevante genen verschijnt deze week een artikel in Nature Biotechnology.

De zogenaamde Targeted Locus Amplification (TLA) Technologie maakt op een unieke manier gebruik van de fysieke eigenschappen van DNA om de sequentie van genen te bepalen. Terwijl bestaande technieken relevante genetische variatie onvolledig detecteren maakt de TLA-technologie het mogelijk  zonder voorkennis alle variatie in ieder individueel gen te analyseren. Daarmee kunnen tegen relatief lage kosten de genen die relevant zijn voor ziekten, of voor het maken van therapiekeuze volledig in kaart worden gebracht.

De publicatie, tot stand gekomen in samenwerking met het UMC Utrecht, NKI, LUMC, UMCG, VUMC, AMC, Radboud UMC, Erasmus MC en het Vlaams Instituut Biotechnologie, beschrijft een aantal manieren waarop de TLA -technologie de kwaliteit van genetisch onderzoek kan verbeteren. Zo worden onder andere de analyse van het MLL- gen, betrokken bij het ontstaan van leukemie, en de voor erfelijke borstkanker verantwoordelijke genen BRCA1 & BRCA2 beschreven. In deze analyses zijn klinisch relevante veranderingen gevonden die met bestaande technieken onopgemerkt bleven. Ook blijkt dat de TLA - technologie zeer geschikt is voor de analyse van lichaamsvreemde DNA- sequenties die in eigen DNA beland zijn. Dit vreemd DNA kan viraal DNA zijn maar ook experimenteel geïntroduceerde genen die in modelorganismen of celsystemen worden geplaatst bijvoorbeeld voor de productie van medicijnen.

De TLA-technologie belooft daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan onder meer klinisch genetisch onderzoek en de ontwikkeling van op maat gesneden therapie bij kanker.

Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat zich richt zich op de ontwikkelingsbiologie met speciale aandacht voor stamcellen. Het onderzoeksprogramma van het Hubrecht is uniek in Nederland en het buitenland. Het behandelt namelijk de gehele ontwikkelingsbiologie: van bevruchting tot het volwassen organisme. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technologie. Sinds begin 2008 werken het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht samen. Meer informatie is te vinden op www.hubrecht.eu.

Cergentis

Cergentis is een spin-off van de KNAW en het Hubrecht Instituut. Het bedrijf heeft de revolutionaire Targeted Locus Amplification (TLA)  ontwikkeld waarmee gericht relevante genen volledig kunnen worden geanalyseerd en alle genetische variatie kan worden gedetecteerd.  Met haar producten en services ondersteunt Cergentis genetisch onderzoek, erfelijkheidsdiagnostiek en de ontwikkeling van personalised medicine.