Persbericht Rathenau-KNAW

Rathenau Instituut presenteert Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN)

17 maart 2014

Het beeld dat de uitgaven van de Rijksoverheid aan wetenschappelijk onderzoek dalen, blijft ongewijzigd. Dat blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut.

In 2014 besteden de ministeries 4,5 miljard euro aan onderzoek. Dat bedrag zal de komende jaren teruglopen, naar 4,1 miljard in 2018. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van het aflopen van de FES-programma’s. De daling bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het gevolg van een wijziging in de toerekening van de eerste geldstroom aan wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. De cijfers staan in het jaarlijks door het Rathenau Instituut uitgebrachte overzicht van Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) door de overheid.

Het TWIN-overzicht is de opvolger van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) die voorheen jaarlijks werd uitgebracht. De naam is veranderd omdat het Rathenau Instituut met ingang van dit jaar ook in kaart brengt hoeveel geld de overheid besteedt aan innovatie. Van de 4,5 miljard euro voor onderzoek is 760 miljoen bestemd voor innovatie (in 2014). Daarnaast is er 247 miljoen beschikbaar voor andere innovatie-activiteiten, bijvoorbeeld marketing. Tot slot gaat er 1,1 miljard naar belastingvoordelen voor bedrijven. Al met al heeft de overheid dit jaar 2,1 miljard euro vrijgemaakt voor innovatie. Dit daalt de komende jaren naar 1,6 miljard euro in 2018.

Lees het volledige persbericht

icon_downl_generiek.gifDownload Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut