Persbericht Nederlands Herseninstituut

Ratten zijn socialer dan we dachten

6 december 2019

Ratten zijn prima in staat om gevaar te mijden. Wat is hun geheim? Speelt empathie hier een rol in? Of is dat te vergezocht? Dat is wat een groep onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut heeft geprobeerd te onderzoeken.  

Hun artikel, dat vandaag in PLoS Biology is gepubliceerd,toont aan dat ratten aan andere ratten kunnen merken of er gevaar dreigt, omdat ze bijzonder gevoelig zijn voor de emoties van ratten in hun buurt. Deze bevinding zou nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van empathie-stoornissen zoals psychopathie en fronto-temporale dementie kunnen bieden.

In tegenstelling tot het idee dat empathie eenrichtingsverkeer is, waarbij de ene persoon de pijn van een ander meevoelt, ontdekten de onderzoekers dat er sprake is van een interactief proces: ratten stemmen hun emoties af op die van andere ratten via wederzijdse beïnvloeding. De onderzoekers zetten twee ratten tegenover elkaar, en lieten er vervolgens eentje (de 'demonstrator') schrikken door middel van toediening van een korte elektrische schok via de poten. Vervolgens keken ze naar de reactie van beide ratten. 'Het eerste wat je ziet is dat, wanneer de ‘demonstrator’ een sprongetje maakt, de toeschouwende rat ook bang wordt. De toeschouwer wordt aangestoken door de angst van de demonstrator,' zegt Rune Bruls, een van de twee promovendi die het onderzoek uitvoerden. De reactie van de toeschouwer beïnvloedt ook weer hoe de demonstrator zich voelt over de schok die hij kreeg. Als een toeschouwer niet heel erg schrok nam de angst van de demonstrator ook af. 'Angst springt van de ene rat naar de andere', legt Bruls uit. 'Op die manier kunnen ratten zich voorbereiden op gevaar voordat ze het gevaar zien.'

Lees verder

Lees verder op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Het Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.

Het Nederlands Herseninstituut is gevestigd in Amsterdam (Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam).