Reactie KNAW op Wetenschapsvisie OCW

29 januari 2019

In haar Wetenschapsbrief Nieuwsgierig en betrokken zet de minister van OCW haar ambities uiteen voor de komende vier jaar. Hoewel de brief op financieel gebied geen verrassingen inhoudt, omdat deze lijnen al eerder waren uitgezet, is de KNAW blij met het begrip en de steun voor de wetenschap dat er uit spreekt, en met de manier waarop de brief tot stand is gekomen namelijk in nauw overleg met de wetenschappelijke wereld.

De drie pijlers van de brief, waaronder de ambitie dat de Nederlandse wetenschap mondiale impact moet hebben onderschrijft de KNAW van harte. Ze is blij dat de minister in haar brief onderkent dat Nederland op het moment qua investeringen in onderzoek achterblijft bij andere landen. Over de belangrijke rol die overheidsinvesteringen spelen in het stelsel van onderzoeksfinanciering bracht de Akademie eind 2018 het rapport Wederzijdse versterking uit. Het is daarom zaak om de lijn die nu is ingezet door het kabinet door te trekken.

Nederland beschikt over hele goede universiteiten, die ook voor velen toegankelijk zijn. Maar hoe gaan we dat in stand houden? Onderzoekers hebben er de laatste jaren veel meer taken bij gekregen, en de toename van het aantal studenten met een gelijkblijvende financiering zet het systeem onder druk. Het komende jaar zal in het teken staan van het zoeken naar oplossingen om die druk op het systeem en de mensen te verlichten, maar die liggen zeker niet voor de hand. Voorwaardes om het Nederlandse wetenschapsbestel toekomstbestendig te maken zijn in elk geval ruimte voor onderzoek, en waardering en extra middelen voor onderwijs. De wetenschapsbrief biedt goede aanknopingspunten voor verbeteringen op dat vlak.

Naast de Nationale Wetenschapsagenda, die een goede start heeft gemaakt, zijn ook de ontwikkelingen rond de landelijke 'sectorplannen' waarin vakgebieden samen optrekken veelbelovend, vindt de Akademie.