Paul Emmelkamp benoemd als interim-rector

Rector Aafke Hulk verlaat NIAS

8 oktober 2013

Per 1 november treedt Aafke Hulk eigener beweging terug als rector van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Zij wordt opgevolgd door Paul Emmelkamp, die is aangesteld als interim-rector van het instituut.

De beslissing van Aafke Hulk om ontslag te nemen is ingegeven door haar wens ruimte te houden voor haar wetenschappelijke werk. Dat werk laat zich moeilijk rijmen met het leidinggeven aan het NIAS in de veranderingsfase die het instituut ingaat, als onderdeel van de vernieuwingsoperatie voor de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW.

Het bestuur van de KNAW respecteert haar beslissing en is Aafke Hulk zeer erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren. De rector van het NIAS is erin geslaagd het instituut in wetenschappelijk opzicht te doen excelleren en tegelijkertijd in organisatorisch opzicht te verbeteren. Daarmee heeft zij de basis gelegd voor de belangrijke wijzigingen die het NIAS te wachten staan nu het instituut onderdak krijgt in het samenwerkingsverband van de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW.

Aafke Hulk wordt opgevolgd door Paul Emmelkamp, die is aangesteld als interim-rector van het instituut. Emmelkamp (1949), hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, was voorheen voorzitter van de Wetenschapscommissie van het NIAS.