Rens Vliegenthart nieuwe voorzitter De Jonge Akademie

3 juni 2016

Communicatiewetenschapper Rens Vliegenthart (36) is vandaag door de leden van De Jonge Akademie benoemd tot nieuwe voorzitter. Vliegenthart neemt de taken over van Rianne Letschert, die plaatsmaakt vanwege haar benoeming tot rector van de Universiteit Maastricht.

Neerlandica Lotte Jensen wordt vicevoorzitter en chemicus Patricia Dankers treedt toe als lid van het bestuur, dat verder bestaat uit islamoloog Christiaan Lange en Diederik Roest, theoretisch natuurkundige.

Over Rens Vliegenthart

Vliegenthart-Rens-14428.jpgRens Vliegenthart, hoogleraar media en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam houdt zich in onderwijs en onderzoek bezig met de rol van de media in de Nederlandse politiek en samenleving. Zijn onderzoek bevindt zich daarmee op het snijvlak van communicatiewetenschap, politicologie en sociologie.

In 2012 publiceerde hij U kletst uit uw nek, een toegankelijk boek over de relatie tussen Nederlandse politiek, media en kiezer in de afgelopen vijftig jaar. In 2014 ontving hij een Vidi-subsidie van NWO voor een onderzoek naar oorzaken en gevolgen van mediaberichtgeving over de economische crisis. Hij trad dat jaar ook toe als lid van De Jonge Akademie, en werd dit voorjaar vicevoorzitter. Vliegenthart is verder redacteur van het politicologische tijdschrift Acta Politica en vaste medewerker van StukRoodVlees.nl, een blog dat vanuit academisch onderzoek tegenwicht wil bieden aan vluchtige meningen en ongefundeerde analyses.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge wetenschappers, die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie ontplooit activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, wetenschap en samenleving, en internationalisering. Een lidmaatschap is voor vijf jaar.
Zie ook de website www.dejongeakademie.nl, met veel audiovisueel materiaal, waaronder videoportretten van leden over hun onderzoek.

Vliegenthart: ‘Samen met alle leden wil ik met enthousiasme de standpunten van De Jonge Akademie over brede wetenschap, diversiteit en de positie van jonge wetenschappers uitdragen.’

De nieuwe voorzitter wordt terzijde gestaan door vicevoorzitter Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen), Patricia Dankers (Technische Universiteit Eindhoven), Christiaan Lange (Universiteit Utrecht), en Diederik Roest (Rijksuniversiteit Groningen).