Bericht Rathenau Instituut

Samen verder met open science

24 februari 2021

Het Rathenau Instituut publiceert het rapport 'Samen verder met open science'. Hierin wordt onder meer onderzocht wanneer publieke betrokkenheid bij wetenschap betekenisvol is, en hoe deze kan worden georganiseerd. 

De Europese Commissie en het Nederlandse kabinet hebben hoge verwachtingen van open science, zowel voor de wetenschap als voor de samenleving. Open wetenschap is volgens hen beter ingebed in de maatschappij en draagt meer bij aan het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Bovendien zou openheid de wetenschap sneller en efficiënter maken.

In het rapport 'Samen verder met open science' onderzoekt het Rathenau Instituut wanneer publieke betrokkenheid bij wetenschap betekenisvol is, en hoe ze kan worden georganiseerd. Daartoe belichten de onderzoekers de (wetenschappelijke) gedachtevorming over de relatie tussen wetenschap en samenleving en de Europese en Nederlandse beleidsontwikkeling daaromtrent. Tevens putten zij uit drie eerder gepubliceerde domeinstudies. Het rapport presenteert praktische stappen voor beleidsmakers, onderzoekers en het publiek om publieke betrokkenheid bij onderzoek meer betekenis te geven.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut