Scheidend KNAW-directeur Mieke Zaanen geridderd

1 september 2021

Scheidend algemeen directeur van de KNAW Mieke Zaanen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding tijdens haar officiële afscheid op 31 augustus uit handen van de Amsterdamse locoburgemeester Simone Kukenheim.

Foto door Inge Hoogland

Mieke Zaanen ontving de koninklijke onderscheiding vanwege haar grote maatschappelijke inzet en bijdrage aan de Nederlandse wetenschap. Volgens locoburgemeester Simone Kukenheim heeft Mieke Zaanen zowel bij de Universiteit van Amsterdam als de KNAW met grote inzet, dossierkennis en hart voor haar medewerkers sturing gegeven aan een organisatie die de wetenschap in staat stelt om meer tot stand te brengen. Ook heeft zij zich belangeloos ingezet voor andere organisaties in de wetenschap en de kunst, zoals het Duitsland Instituut Amsterdam, WG Kunst, SPUI25 en de Stichting Documentair Theater.

Gedicht

Tijdens haar afscheid op het Trippenhuis, dat een beperkt gezelschap live en een groot aantal genodigden digitaal bijwoonden, werd Mieke Zaanen toegesproken door president Ineke Sluiter, oud-president José van Dijck en directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Lex Heerma van Voss. Dichter, componist, onderzoeker en lid van de Akademie van Kunsten Micha Hamel droeg een gedicht over Mieke voor. Bekijk zijn voordracht.

Eerste vrouwelijke directeur

In 2015 trad Mieke Zaanen aan als eerste vrouwelijke algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij gaf sturing aan de organisatie met een uitzonderlijke dossierkennis, verbindende en mobiliserende kracht, en bouwend aan wijd vertakte netwerken. Ook spande ze zich in voor meer openheid en diversiteit, en een gevoel van veiligheid voor haar medewerkers. Tegen deze achtergrond loodste zij de Akademie met succes door de coronacrisis heen. 

Mede dankzij het doortastende en behoedzame optreden van Mieke Zaanen, haar verbindende kracht en oog voor de menselijke maat is het Trippenhuis na een complexe verbouwing een open en uitnodigend gebouw voor wetenschap en kunst geworden. Een gebouw dat prestigieuze prijzen heeft ontvangen. Ook zijn onder haar leiding de relaties van de KNAW met de stad Amsterdam, de universiteiten en de KNAW en het Ministerie van OCW versterkt.

Mieke Zaanen neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wilma de Koning heeft haar per 1 juli opgevolgd.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.