Persbericht Fryske Akademy

Scriptieprijs 2018-2020 voor historicus Sian Wierda

17 december 2020

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy is gewonnen door historicus Sian Wierda uit Joure. Met 'Het vrije volk van de heide. Armoede en cultuur onder de bevolking uit de heidenederzettingen in het Fries-Groningse grensgebied tussen 1850-1900' sleept hij duizend euro in de wacht. Wierda schreef zijn scriptie voor de master Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs wordt tijdens een online bijeenkomst ‘uitgereikt’ op donderdagmiddag 17 december 2020.

De jury bestond uit Oudfrisist dr. Han Nijdam en de taalkundigen dr. Jelske Dijkstra en dr. Eric Hoekstra van de Fryske Akademy. Zij waren erg onder de indruk van het grote aantal en de verscheidenheid aan bronnen die Sian Wierda gebruikt heeft voor zijn onderzoek. Alle bronnen zijn secuur en met een kritische houding benaderd. Door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek ontstaat er een zeer compleet beeld van het leven op de heidedorpen.

Scriptieprijs

De scriptieprijs van de Fryske Akademy is een tweejaarlijkse prijs voor het beste scriptieonderzoek op het terrein van de Friese taal en cultuur. Deze Skripsjepriis werd ingesteld bij het vijftigjarig jubileum van de Fryske Akademy in 1988, met als doel om studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen te stimuleren om hun onderzoek op Friese thema's te richten. De prijs bestaat uit een bedrag van 1.000 (duizend) euro.

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut, gelieerd aan de KNAW, dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.