Standpunt KNAW inzake plagiaat winnaar KNAW Onderwijsprijs 2013

2 november 2015

De KNAW neemt schending van wetenschappelijke integriteit en plagiaat hoog op. Wat betreft de KNAW Onderwijsprijs zijn de deelnemende scholen verantwoordelijk voor de controle van de profielwerkstukken op schending van de wetenschappelijke integriteit en plagiaat (zie de algemene voorwaarden van de KNAW Onderwijsprijs).

Inmiddels heeft de KNAW contact opgenomen met de school die het profielwerkstuk heeft ingezonden. De school meldt dat ze het profielwerkstuk destijds gecheckt heeft op plagiaat middels de toen beschikbare software. Ook hebben de begeleidende docenten extra aandacht besteed aan de bronvermelding, juist omdat het profielwerkstuk zo indrukwekkend was. De school heeft direct een nieuwe plagiaatscan uitgevoerd met hetzelfde resultaat. De KNAW gaat een intern onderzoek doen. Afhankelijk van de uitkomsten besluit de KNAW over het vervolg.