Startup Single Cell Discoveries trots op internationale herkenning

5 november 2020

Single Cell Discoveries, een startup ontstaan vanuit een faciliteit in het Hubrecht Instituut (KNAW) heeft de laatste ronde bereikt in de categorie ‘Science Startups’ van de Falling Walls Conferentie in Berlijn. Elk jaar presenteren daar twintig wetenschappers uit verschillende disciplines hun ‘scientific breakthrough’.

Helaas zijn ze niet doorgedrongen tot een top-tienplaats uit de laatste ronde. Niettemin voldoende aanleiding om eens langer stil te staan bij deze succesvolle startup.

Single Cell Discoveries is in 2018 opgericht door twee onderzoekers uit het Hubrecht Instituut. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot twaalf werknemers en heeft klanten bij meer dan tachtig instituten, biotech- en farmaceutische bedrijven, afkomstig uit Europa, de Verenigde Staten en China. Single Cell Discoveries voert als service provider zelf de experimenten uit voor haar klanten via een portfolio aan exclusieve én commerciële single-cell-technieken, een techniek die een nieuwe kijk biedt op complexe biologische vraagstukken. Daarnaast verbetert en ontwikkelt Single Cell Discoveries nieuwe single-cell sequencing-technieken.

Single-cell sequencing

Mauro Muraro, CEO en co-founder van Single Cell Discoveries licht toe: ‘Met single-cell sequencing kunnen wetenschappers zeldzame soorten cellen zoals stamcellen opsporen en onderzoek doen naar hoe dit soort cellen bijdragen aan het correct functioneren van een orgaan. In het geval van kanker kan een kleine groep cellen die resistent is voor chemotherapie ervoor zorgen dat de ziekte niet helemaal genezen wordt. Omdat de soorten van kanker en mensen van elkaar kunnen verschillen is het belangrijk om per person een gedetailleerder beeld te krijgen van alle soorten cellen in een tumor. Met single-cell sequencing kunnen cellen uit een tumor individueel geanalyseerd worden. Daarmee hopen we dit soort ziektes in de toekomst op een patiënt-specifieke manier aan te kunnen pakken. Single Cell Discoveries legt zich met intern onderzoek en internationale wetenschappelijke samenwerkingen toe op het realiseren van single-cell-technologie in de kliniek: het doel is om met behulp van single-cell-resolutie uiteindelijk patiënten beter en efficiënter te kunnen behandelen.’

Verwerking-samples-Single-Cell-Disoverieslab-foto-SCD-460pxVerwerking samples in het Single Cell Disoverieslab. Foto Single Cell Discoveries

Oncode Institute

Single Cell Discoveries is ontstaan vanuit fundamenteel onderzoek uit het Hubrecht Instituut. Met financiering en advies van Oncode Institute hebben de onderzoekers hun nieuwsgierigheid kunnen omzetten naar een bedrijf. Oncode Institute heeft als doel de code van kanker te kraken. Om dit doel te bereiken investeert Oncode in fundamenteel onderzoek, samenwerking en valorisatie, waaronder bijvoorbeeld het financieren van startups die bijdragen aan innovatie in onderzoek.

Chris De Jonghe, valorisatie-directeur bij Oncode, legt uit hoe Oncode heeft bijgedragen aan het succes van Single Cell Discoveries. ‘Door de grote vraag naar single cell sequencing-technologie ontstond het idee om deze technologie te commercialiseren. Oncode Investigator Alexander van Oudenaarden, tevens directeur van het Hubrecht Instituut, bracht zijn medewerkers in contact met ons valorisatieteam. Voor Oncode is het valoriseren van kennis, oftewel maatschappelijke en economische impact genereren op basis van wetenschappelijke inzichten, een belangrijke pijler. Oncode is in 2018 aan de slag gegaan om de oprichters van Single Cell Discoveries te helpen bij het opstellen van het businessplan en te zorgen voor een startfinanciering. Met deze hulp kon de onderneming snel worden gestart, en is het nu klaar voor de volgende stap.’

Hubrecht Instituut

Jeroen den Hertog, managing director van het Hubrecht Instituut, legt uit waarom er wetenschappelijke startups zijn, en wat de rol het instituut daarin is. ‘Met de frequentie van ongeveer een per twee jaar ontstaat er een spin-off-bedrijf vanuit ons instituut. In deze spin-offs wordt werk ondergebracht wat niet thuishoort in een puur academische setting, maar wat wel een maatschappelijke impact heeft. Single Cell Discoveries is daar het meest recente voorbeeld van.’

Den Hertog benadrukt dat het verblijf van Single Cell Discoveries binnen zijn instituut van tijdelijke aard is. ‘Single Cell Discoveries heeft een vliegende start gemaakt dankzij ons instituut. Het huurt er nu nog labruimte en apparatuur. Voor een spin-off-bedrijf is het bijna onmogelijk om te starten zonder die infrastructuur, dan wel die infrastructuur zelf op te zetten. Het businessmodel van een spin-off schrijft voor dat deze onderneming na enige tijd op eigen benen staat en buiten de muren van het Hubrecht zelfstandig zijn activiteiten voortzet. Voor de goede orde, Single Cell Discoveries is al sinds de oprichting een groeiend en onafhankelijk bedrijf.’

single-cell-sequencingplatform-foto-SCD-460Het SORT-seq en VASA-seq single-cell-sequencingplatform (exclusieve technieken). Foto Single Cell Discoveries

Valorisatie loont

Naast Mauro Muraro zijn ook Jeroen den Hertog en Chris De Jonghe enorm trots op de finaleplaats van Falling Walls. Den Hertog: ‘Het is mooi om te zien dat een initiatief dat ontstaan is tussen twee medewerkers van het Hubrecht Instituut tot wasdom komt. Dan is zo’n succes als het halen van de finale van Falling Walls de kers op de taart.’

Voor Chris De Jonghe bevestigt de finaleplek bij Falling Walls nogmaals dat investeren in valorisatie loont. De Jonghe: ‘Het is de manier om wetenschap uit Nederlandse laboratoria van het hoogste niveau om te zetten in maatschappelijk en economische impact. De technologie die Single Cell Discoveries nu breed beschikbaar maakt is state-of-the-art in het veld. We zijn trots dat dit nu ook tot internationale erkenning leidt en dat dit het bedrijf kan helpen om de volgende stap te zetten hun technologie breed beschikbaar te maken.’