Persbericht Rathenau Instituut

Steeds meer sturing op excellent onderzoek

15 februari 2018

Sinds begin jaren negentig beloont de overheid excellente onderzoekers met subsidies en premies. Dit beleid richt zich vooral op individuele wetenschappers die grensverleggend fundamenteel onderzoek doen. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het Rathenau Instituut.

Inmiddels gaat een groot deel van het totale budget waarmee de NWO en de EU onderzoek financieren naar excellent onderzoek. De Vernieuwingsimpuls, Europese beurzen en andere subsidies hebben zo een steeds meer sturende werking op de wetenschap.

Het budget voor excellent onderzoek is ruimschoots verdubbeld van € 160 miljoen in 2006 tot ruim € 370 miljoen in 2016. Dit geld gaat naar een kleine groep onderzoekers aan universiteiten, academisch medische centra en andere instituten. Op enig moment heeft circa 5% van alle onderzoekers in Nederland een excellentiesubsidie. Hiermee is 40% van de publieke onderzoeksinkomsten van universiteiten en academisch medische centra die in competitie is verworven via de EU en NWO gemoeid. Onderzoekers aan algemene universiteiten ontvangen relatief de meeste excellentiesubsidies.

De analyse laat zien dat de oorspronkelijke doelstellingen van het excellentiebeleid worden gerealiseerd. Een relatief kleine groep onderzoekers krijgt door concentratie van middelen de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. De concentratie zet zich verder door, doordat beurzen steeds vaker gaan naar eerdere prijswinnaars.

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut