Thinking Ahead: de hersenen middenin de maatschappij

3 augustus 2012

De KNAW organiseert 'Thinking Ahead', een programma waarin nieuwe inzichten over de werking van de hersenen en maatschappelijke vraagstukken centraal staan.

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten in het Trippenhuis, waar neurowetenschappers en cognitiewetenschappers ingaan op sociale, maatschappelijke en economische dilemma's. Collega-wetenschappers, opiniemakers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zullen gedurende deze avonden een eigentijdse visie op deze dilemma's formuleren.

Dit traject is een duurzame investering in de toekomst van de neurowetenschappen en cognitie in Nederland. Met 'Thinking Ahead' wordt een divers en potentieel invloedrijk netwerk opgezet. De KNAW wil hiermee een breed, innovatief en effectief kader creëren om de positieve bijdrage van de neurowetenschappen aan actuele maatschappelijke kwesties mogelijk te maken. De resultaten van de bijeenkomsten worden ingezet om bewustwording over deze onderwerpen te creëren bij sleutelfiguren in de overheid, politiek, het bedrijfsleven en de media. 

Onderwijs en hersenontwikkeling - 4 oktober 2012
Over de rol van geslacht en verschillen in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Met bijdragen van Jelle Jolles (directeur VU Centrum Brein & Leren) en Margriet van der Linden (Hoofdredacteur Opzij).

De psychologie van onze economie - 12 december 2012
Over de beïnvloeding van ons gedrag en hersenmechanismen die leiden tot een beslissing. Met bijdragen van Arnoud Boot (hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA) en Yacco Vijn (Creative Managing director TBWA\Neboko).

Zorg, gezondheid en solidariteit - 28 februari 2013
Over hersenziekten en de toekomst van de zorgsector in Nederland. Met bijdragen van René Kahn (hoogleraar psychiatrie aan de UU en afdelingshoofd psychiatrie aan het UMC Utrecht) en Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).

Het brein en het recht - 25 april 2013
Over gedrag, afwijkingen en de fundamenten van onze rechtspraak. Met bijdragen van Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan de UvT, oud-minister van Justitie) en Dick Swaab (hoogleraar neurobiologie, UvA).

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk op uitnodiging.