Tien jonge onderzoekers ontvangen KNAW Early Career Partnership

17 mei 2021

De KNAW Early Career Partnerships worden dit jaar voor de tweede keer toegekend aan tien jonge onderzoekers. Zij krijgen de gelegenheid om een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren en ontvangen hiervoor een bedrag van € 10.000.

KNAW Early Career Partnerships

Voor de KNAW Early Career Partnership-bijeenkomsten komen onderzoekers bijeen uit een waaier aan disciplines: geneeskunde, antropologie, ethiek, recht, economie, religie, informatica, sociologie, filosofie, psychologie, geschiedenis, cognitie, politicologie, communicatie en linguïstiek.

Tien voorstellen geselecteerd

De KNAW heeft 23 aanvragen ontvangen voor een KNAW Early Career Partnership. Een beoordelingscommissie, bestaande uit vier KNAW-leden en één lid van De Jonge Akademie, onder voorzitterschap van André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde Maastricht University, heeft de aanvragen beoordeeld om uiteindelijk tien veelbelovende voorstellen voor een toekenning te selecteren.

André Knottnerus: 'De gehonoreerde aanvragen zijn van hoge wetenschappelijke kwaliteit, richten zich op belangrijke maatschappelijke vraagstukken, en hebben een sterk interdisciplinaire insteek. Ze berusten op krachtige internationale partnerships van topexperts, en dat is de beste manier om complexe kwesties te begrijpen en op te lossen. Juist daarin wil de KNAW veelbelovende jonge wetenschappers met dit programma ondersteunen.'

Over de KNAW Early Career Partnerships

Het KNAW Early Career Partnership stelt tien onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke  loopbaan in staat om in samenwerking met een KNAW-lid een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren. Het gaat om onderzoekers die maximaal 7 jaar geleden gepromoveerd zijn. De bijeenkomst heeft als doel onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen. De organisatoren krijgen een jaar de tijd om een bijeenkomst te realiseren. De KNAW Early Career Partnerships worden gefinancierd uit het Akademiefonds van de KNAW.

Toekenningen KNAW Early Career Partnerships 2021

Naam aanvrager

Titel bijeenkomst

Eddie Brummelman, UvA

Now is the time to address inequality in education: An interdisciplinary partnership

Sarah Cramsey, UL

Families in transit: Child-bearing, child-rearing and inheritance during displacement

Lorena De Vita, UU

Wassenaar 1952: Re-inventing reparations

Riccardo Macchioro, RU

On the way to the future of digital manuscript studies

Katerina Manevska, RU

Changing minds: Developing an integrated perspective on how and when people change their mind.

Dimitri van den Meerssche, UvA

Winter Academy on legal method, methodology and critique in a digital era

Fabiola Müller, UvA

Developing a research agenda for post-COVID fatigue

Janna Loes Pouwels, UvA

Bridging social sciences and AI to develop a novel content-based media effects paradigm

Pooyan Tamimi Arab, UU

Big data and the study of religion: How new methods reveal global secular and religious dynamics

Liesbeth van Vliet, UL

What (not) to say: Unravelling the (un)questionable ideal of open information provision in advanced cancer