Persbericht NIAS-KNAW

Tien onderzoekers van start op Netherlands Institute for Advanced Study

5 februari 2019

Deze week is een nieuwe groep onderzoekers als fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (een onderzoeksinstituut van de KNAW) begonnen. Elk jaar selecteert NIAS in totaal ongeveer vijftig talentvolle en gerenommeerde onderzoekers die zich aan het instituut in de Amsterdamse binnenstad volledig aan hun eigen onderzoek kunnen wijden, vrijgesteld van onderwijstaken. Ook kunstenaars, schrijvers en journalisten maken deel uit van de groep. 

Onderzoekers in voorjaar 2019

 • Ghayath Almadhoun (poëzie) i.s.m. Nederlands Letterenfonds, werkend aan een dichtbundel over leven, liefde in oorlogstijd en ballingschap
 • Rosalind Brown-Grant (literatuurgeschiedenis) over recht en rechtvaardigheid in laatmiddeleeuwse Franse ridderverhalen
 • Chris Colvin (economische geschiedenis) over de gevolgen van het vasthouden aan de gouden standaard door Nederland in de tussenoorlogse periode
 • Antonio Donato (filosofie) over de interpretatie en het gebruik van Erasmus’ “Lof der Zotheid” in het Italië van de zestiende eeuw
 • Franca van Hooren (politicologie) over de belangen van de voornamelijk vrouwelijke en vaak migrerende werknemers in huishoudelijk en verzorgingswerk
 • Ana María Gómez López (beeldende kunst) i.s.m. Akademie van Kunsten, onderzoekt de lange traditie van lichamelijke zelfexperimenten in de kunsten en wetenschap
 • Philip Jones (geschiedenis) over de wegen en waardering van Australische Aboriginal collecties onder Europese verzamelaars en instituties
 • Joop Schippers (arbeidseconomie) over de toekomst van werkenden op de arbeidsmarkt in tijden van toenemende geavanceerde techniek
 • Sonja Swanson (epidemiologie) i.s.m. l’Oréal-UNESCO For Woman in Science, over “Mendelian randomization” en gerelateerde causale gevolgtrekkingsmethoden
 • Hanneke Wigman (psychiatrie) i.s.m. l’Oréal-UNESCO For Woman in Science, over de toepassing van netwerktheorie binnen de psychopathologie
 • Volledig overzicht van fellows in 2018/19

Het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences)

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het stimuleert hoogwaardig onderzoek, reflectie en verdieping binnen de geestes- en sociale wetenschappen, evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoeksamenwerking. Het NIAS biedt de meest talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is gevestigd in Amsterdam (Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam).

Logo NIAS