Twaalf gevluchte academici aan de slag in de Nederlandse wetenschap

14 januari 2019

Twaalf academici die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, krijgen een eenjarige aanstelling om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Nederland. Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twaalf aanvragen waarmee een projectleider extra financiering ontvangt voor de eenjarige aanstelling van een onderzoeker met een vluchtelingenstatus aan een lopend onderzoeksproject. 

De twaalf academici komen uit diverse landen zoals Syrië, Rusland, Armenië, Pakistan of Turkije. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten, lopen vaak tegen obstakels zoals taal of werkcultuur aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de pilot call ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijke doel de loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen. 

De onderzoeksprojecten waarvoor de twaalf academici aangesteld zijn, betreffen uiteenlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor de Surinaamse kust van klimaatverandering, het gebruik van geavanceerde MRI-technieken om het risico op een herseninfarct bij de chirurgische ingreep vanwege aderverkalking te reduceren, naar de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië of naar de oorzaak van de Europese droogte in 2018 en de rol van het landoppervlak en de vegetatie daarin. Lees de samenvattingen van de gehonoreerde onderzoeken (pdf).

Met de aanvraag kon de projectleider extra financiering vragen voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013). In totaal werden 41 ontvankelijke onderzoeksvoorstellen ingediend voor financiering. Daarvan zijn er nu 12 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van ongeveer 29%. Van de 12 vluchtelingen zijn er 10 man en 2 vrouw. Onder de projectleiders die de aanvragen voor de vluchtelingen hadden ingediend, waren er zeven vrouw en vijf man. In totaal was een budget van €750.000 beschikbaar voor de pilot. De aanvraag moest ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw.