Gezamelijk persbericht van de KNAW en SNS REAAL Fonds

Tweede KNAW Merianprijs voor tweelingonderzoekster Dorret Boomsma

6 oktober 2011

De Akademie kent de KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap dit jaar toe aan prof. dr. Dorret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij houdt zich bezig met de vraag of genetische verschillen bijdragen aan verschillen in gezondheid en gedrag.

De prijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds,  bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. De uitreiking van de prijs vindt plaats op donderdag 17 november 2011 in het Trippenhuis, het gebouw van de KNAW in Amsterdam.

In haar onderzoek analyseert Boomsma de individuele verschillen in normaal en afwijkend gedrag, gezondheid en denken.
Tweelingen vormen de ideale bevolkingsgroep voor dit type onderzoek, waarin vragen centraal staan als: in hoeverre is intelligentie erfelijk bepaald? Welke rol speelt erfelijke aanleg bij het ontstaan van migraine? Zijn depressies erfelijk bepaald? Hoe gevoelig is iemand voor verslavingen? Boomsma startte in 1987 met het inschrijven van tweelingen in het Nederlandse Tweelingenregister. Dit register telt inmiddels de gegevens van meer dan 80.000 deelnemers (tweelingen en hun familieleden). Het geldt momenteel als een van de grootste en meest waardevolle tweelingenregisters ter wereld.

Vanaf 1998 is Boomsma werkzaam als hoogleraar. Zij bouwde haar onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit uit van twaalf tot ruim vijftig onderzoekers. Inmiddels wordt Boomsma beschouwd als wereldleider op het gebied van het tweelingonderzoek en gedragsgenetica. Met een sleutelpositie op het snijvlak van gedragswetenschappen en genetica en met een zeer exacte insteek is zij een uitstekend voorbeeld van een wetenschapper die succesvol werkzaam is in meerdere disciplines.

"Op grond van haar indrukwekkende wetenschappelijke carrière alleen al kan Dorret Boomsma worden beschouwd als een inspirerend rolmodel voor jonge veelbelovende onderzoekers binnen en buiten haar onderzoeksomgeving", zo schrijft de jury in haar rapport. "Zij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van haar vakgebied. Mede door haar zichtbaarheid trekt de studie psychologie vandaag de dag jaarlijks vele vrouwelijke studenten aan."

De prijs

In voorjaar 2009 stelde de KNAW, daarin gesteund door SNS REAAL Fonds, de KNAW Merianprijs in om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers te bevorderen en de deelname van vrouwen in de Nederlandse wetenschap te stimuleren. De Akademie kent de KNAW Merianprijs elke twee jaar toe aan een vrouwelijke wetenschapper in Nederland, die excellent onderzoek verricht binnen de alfa/gamma wetenschappen (2009) dan wel de bètawetenschappen (2011).
Psychologe Naomi Ellemers won in 2009 de eerste KNAW Merianprijs.

De prijs bestaat uit 50.000 euro te besteden aan wetenschappelijke doeleinden. Daarnaast ontvangt de laureaat een sieraad, speciaal ontworpen door kunstenares Aimee Rhemrev. 

Naamgeefster van de prijs is Maria Sibylla Merian (1647-1717). Deze Duitse kunstenares en geleerde deed ontdekkingen aan planten en insecten en maakte daar gedetailleerde tekeningen van. Hiermee leverde ze een belangrijke bijdrage aan de entomologie. Haar werk is nu nog regelmatig onderwerp van kunst- en wetenschapstentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Over SNS REAAL Fonds

 
Ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk maken. Dat is de missie van SNS REAAL Fonds. Het Fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. En wetenschaps- en educatieprojecten die met deze gebieden samenhangen. Zo biedt het Fonds aanvragers de mogelijkheid om hun ambities te verwezenlijken. In 2010 ondersteunde SNS REAAL Fonds voor ruim € 16,5 miljoen aan initiatieven.

Voor de redactie:

Voor meer informatie en een foto van de laureaat, kunt u terecht bij Eva Wolf,
020  620 3354 of 06 1487 8946, e-mail eva@dewolven.com  of Irene van Houten, 020 551 0733 of 06 1137 5909, e-mail 

Foto's van Dorret Boomsma zijn beschikbaar.

Voor meer informatie over SNS REAAL Fonds kunt u terecht bij Bert Krooshof, afdeling Communicatie, bert.krooshof@snsreaalfonds.nl, 030 233 7606