Uitgangspunten voor financiering wetenschapssysteem

15 mei 2019

Vandaag verscheen het rapport van de Commissie Van Rijn, over wijzigingen aan de manier waarop hoger onderwijs en onderzoek worden gefinancierd, aan universiteiten en hbo’s. De KNAW en De Jonge Akademie hebben daarover een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Beide academies achten abrupte verschuivingen van gelden schadelijk, omdat veel geldstromen binnen het systeem samenhangen. Zo kunnen talent en expertise behouden blijven. Ook gaan wijzigingen dan minder snel ten koste van een bepaald vakgebied. Wijzigingen die worden doorgevoerd, dienen geleidelijk te gaan en elke paar jaar geëvalueerd te worden.

Opdracht aan de commissie was manieren te vinden om meerdere doelen te dienen: meer geld voor technische en bètastudies, een passende verwevenheid van onderwijs en onderzoek, toegankelijkheid van en gelijke kansen in het hoger onderwijs, bekijken van financiële prikkels wat betreft studentenaantallen (waaronder buitenlandse studenten) en de bekostiging van onderzoek in relatie tot de kwaliteit en impact daarvan.

De uitgangspunten van de KNAW en De Jonge Akademie: het volledige statement (pdf) met de uitgangspunten.