Charlene de Carvalho-Heineken reikt Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst uit

27 september 2018

Vanmiddag hebben biomedicus Peter Carmeliet (Universiteit van Leuven), bioloog Paul Hebert (University of Guelph), neurowetenschapper Nancy Kanwisher (MIT), historicus John McNeill (Georgetown University), biofysicus Xiaowei Zhuang (Harvard University) en beeldend kunstenaar Erik van Lieshout de Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst ontvangen uit handen van Charlene de Carvalho-Heineken.

Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst

De Heinekenprijzen zijn de grootste internationale wetenschapsprijzen van Nederland. Ze worden eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaars worden geselecteerd door jury’s die door de KNAW zijn samengesteld uit topwetenschappers afkomstig uit binnen- en buitenland.

De wetenschappelijke Heinekenprijzen bedragen elk 200.000 dollar. De Heinekenprijs voor Kunst bedraagt 100.000 euro, waarvan de helft moet worden besteed aan een publicatie of expositie.

De Heinekenprijzen zijn genoemd naar Dr. Henry P. Heineken (1886-1971); Dr. Alfred H. Heineken (1923-2002); en naar Charlene L. de Carvalho-Heineken (1954), voorzitter van de Dr. H.P. Heineken Stichting, de Dr. A.H. Heineken Stichtingen en de C.L. de Carvalho-Heineken Stichting, die de Heinekenprijzen financieren.

Laureaten Heinekenprijzen 2018 (lores)

V.l.n.r. Erik van Lieshout, Xiaowei Zhuang, Peter Carmeliet, Paul Hebert, John McNeill, Nancy Kanwisher, Charlene de Carvalho-Heineken, Wim van Saarloos (Foto: Frank van Beek) (Klik op de foto voor een foto van hoge resolutie)

Peter Carmeliet, hoogleraar geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde 2018 voor zijn onderzoek naar de invloed van groeifactoren op endotheel- en zenuwcellen, en voor zijn inspanningen om kennis daarover te vertalen naar behandelingen voor vaat- en zenuwziekten.

icon_video_bruin.gifVideo

icon_downl_generiek.gifLofrede: Nederlands - English

Paul Hebert, hoogleraar moleculaire biodiversiteit aan de University of Guelph (Canada) krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2018 voor zijn beslissende bijdrage aan de ontwikkeling van een genetische streepjescode die elke biologische soort op aarde kan classificeren.

icon_video_bruin.gifVideo

icon_downl_generiek.gifLofrede: Nederlands - English

Nancy Kanwisher, hoogleraar cognitieve wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (Verenigde Staten), krijgt de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve wetenschappen 2018 voor haar uiterst oorspronkelijke, degelijke en overtuigende bijdragen aan onze kennis over de organisatie van de menselijke hersenen. 

icon_video_bruin.gifVideo

icon_downl_generiek.gif
Lofrede: Nederlands - English

John McNeill, universiteitshoogleraar aan Georgetown University (Washington, DC, Verenigde Staten), krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2018 voor zijn grote bijdrage aan de integratie van twee jonge historische disciplines: de wereldgeschiedenis en de milieugeschiedenis.

icon_video_bruin.gifVideo

icon_downl_generiek.gifLofrede: Nederlands - English

Xiaowei Zhuang, hoogleraar fysica, chemie en chemische biologie, Harvard University, Cambridge (Verenigde Staten), krijgt de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica 2018 voor het ontwikkelen van hoge-resolutie beeldvormende technieken en het gebruik daarvan bij het vinden van antwoorden op fundamentele biologische vraagstukken.

Video

icon_downl_generiek.gifLofrede: Nederlands - English

Erik van Lieshout, beeldend kunstenaar, krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2018. De jury roemt het werk van Erik van Lieshout vanwege het radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter.

icon_video_bruin.gifVideo

icon_downl_generiek.gifLofrede: Nederlands - English

Heineken Young Scientists Awards

Ook werden er vier Heineken Young Scientists Awards (elk 10.000 euro) uitgereikt aan vier jonge, veelbelovende Nederlandse wetenschappers: aardwetenschapper Peter Bijl, biochemicus Joost Snijder, rechtssociologe Maartje van der Woude en neuropsycholoog Marie-José van Tol.

De Heineken Young Scientists Awards zijn een belangrijke aanmoedigingsprijs voor getalenteerde jonge onderzoekers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere jonge onderzoekers en wetenschappers.

 Laureaten Heineken Young Scientists Awards 2018 (lores)

V.l.n.r. Louisa Brassey, Marie-José van Tol, Joost Snijder, Peter Bijl, Tineke Cleiren, Martin Moerings, Alexander de Carvalho. Namens Maartje van der Woude namen Martin Moerings en Tineke Cleiren de prijs in ontvangst (Foto: Frank van Beek) (Klik op de foto voor een foto van hoge resolutie)

Peter Bijl (34), universitair docent aan de Universiteit Utrecht, krijgt de Heineken Young Scientists Award in het domein Natural Sciences 2018 voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in het zuidpoolgebied in de laatste 80 miljoen jaar.

Joost Snijder (29), onderzoeker, krijgt de Heineken Young Scientists Award in het domein Medical/Biomedical Sciences 2018 voor de toepassing van geavanceerde microscopische technieken om de moleculaire werking van onder meer virussen te bestuderen.

Maartje van der Woude (37), hoogleraar rechtssociologie aan de Universiteit Leiden, krijgt de Heineken Young Scientists Award in het domein Humanities 2018 voor haar onderzoek naar de wisselwerking tussen het recht en het publieke debat rond thema’s als terrorisme, migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

Marie-José van Tol (37), universitair docent en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, krijgt de Heineken Young Scientists Award in het domein Social Sciences 2018 voor haar onderzoek naar de vele factoren die bijdragen aan het ontstaan van depressies en andere psychiatrische aandoeningen.)

icon_downl_generiek.gifLofredes Heineken Young Scientists Awards: Nederlands - English