Ultragevoelige MRI-scanner voor neurowetenschappelijk onderzoek in Amsterdam

24 juli 2014

Amsterdam is een bijzondere onderzoeksfaciliteit rijker. Vandaag is de 32 duizend kilo zware magneet van een 7 Tesla scanner, de vierde in Nederland, op zijn plaats getakeld in de nieuwbouw van het Spinoza Centre for Neuroimaging in Amsterdam Zuidoost. De ultrahoog veld MRI-scanner, die vanaf november 2014 in gebruik wordt genomen, zal neurowetenschappers meer inzicht geven in de werking van de hersenen en hersenaandoeningen.

De magneet van de 7 Tesla scanner voor het Spinoza Centrum voor Neuroimaging, AmsterdamDe magneet van de 7 Tesla scanner voor het Spinoza Centre for Neuroimaging, Amsterdam

Betere beeldvorming

De 7 T MRI-scanner die beelden geeft met een zeer hoge resolutie, maakt het onder meer mogelijk hersenactiviteit te meten in de afzonderlijke lagen van de hersenschors terwijl iemand liggend in de scanner verschillende taken uitvoert. Ook kunnen onderzoekers anatomische details waarnemen die bij minder sterke magneten verborgen blijven, en is het hersenmetabolisme nauwkeurig in kaart te brengen. De magneet, 140 duizend keer zo sterk als het magneetveld van de aarde, weegt 32 duizend kilo, is 3,4 meter lang en heeft een diameter van 2,4 meter.

Spinoza Centre for Neuroimaging

Het Spinoza Centre for Neuroimaging – deels gehuisvest op het terrein van het AMC – is een samenwerkingsverband van het Nederlands Herseninstituut-KNAW, Universteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, VU medisch centrum en het AMC en verbindt circa vierhonderd neurowetenschappers in de regio Amsterdam. Het Spinoza Centre werkt samen met de universitair medische centra in Leiden en Utrecht, die eveneens onderzoek uitvoeren met een 7 T van Philips, dat zelf ook in dit netwerk participeert.

Werking van de hersenen

De ultrahoog veld MRI-scanner, die in november 2014 in gebruik genomen wordt, moet neurowetenschappers meer inzicht geven in de werking van gezonde en zieke hersenen en beter begrip van neurologische en psychiatrische aandoeningen.

De 7 Tesla zal worden ingezet op een aantal belangrijke onderzoekspeerpunten:

  • Klinische Neurowetenschappen (onderzoek naar psychiatrische aandoeningen)
  • Cognitie (onderzoek naar het proces van informatieverwerking in de hersenen)
  • Emotie (onderzoek naar de kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld stemmingsstoornissen)
  • Methoden en Statistieken (de ontwikkeling van dataverzamelingsprotocollen en statistische analysemethoden).

De 7 T en reeds aanwezige 3 T scanner van het Spinoza Centre for Neuroimaging zijn aangeschaft met een subsidie het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijdragen van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

Pieter Buur, MR-fysicus Spinoza Centre for Neuroimaging, telefoon 06 1750 4751,

Marja van der Putten, Afdeling Communicatie KNAW, telefoon 06 1315 0837, marja.van.der.putten@knaw.nl

Foto’s en een korte time-lapse video van de plaatsing van de 7 Tesla magneet zijn te downloaden van de Flickr-pagina's van de KNAW.

foto-album inplaatsen magneet.jpg