NWO-Veni voor KNAW-onderzoekers

5 november 2020

Vier onderzoekers van de KNAW hebben een Veni-beurs gekregen voor hun onderzoek. Christian Büll en Isabel Misteli Guerreiro zijn werkzaam bij het Hubrecht Instituut, Kyle Mason-Jones bij het Nederlands Instituut voor Ecologie en Erik Odegard is verbonden aan het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Dankzij de Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder ontwikkelen. Een Veni-beurs bedraagt maximaal 250.000 euro

Gehonoreerde onderzoeken

De genoemde laureaten gaan met hun Veni-beurs aan de slag met de volgende onderzoeken.

Hubrecht Instituut

Christian Büll - Sweet Gut O’ Mine

De binnenkant van de menselijke darmen is bekleed met een dikke laag suikermoleculen. De ontoegankelijkheid van die laag belemmert onderzoek naar de biologische rol. Het project ontwikkelt gekweekte mini-darmpjes met een varieerbare suikerlaag. Die darmpjes maken vervolgens onderzoek naar de rol van suikers in normale darmontwikkeling, darmontsteking en kanker mogelijk.

Isabel Misteli Guerreiro - De vroege embryonale ontwikkeling in individuele cellen

De studie van genregulatie gedurende de eerste dagen van embryonale ontwikkeling heeft meerdere toepassingen in het veld van stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde. Het onderzoek in dit voorstel maakt gebruik van een vernieuwende techniek om in individuele cellen te meten hoe verschillende celtypes ontstaan tijdens de ontwikkeling.

Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis

Erik Odegard - Investeren in suiker en slavernij: De financiële geschiedenis van Nederlands-Brazilië 

Wie investeerden er in de Nederlandse kolonie in Brazilië in 1630-1654? Wat was de rol van deze investeerders in het verspreiden van suikercultivatie en slavernij na de val van de kolonie? Dit project gebruikt nieuw materiaal en methodes om inzicht te krijgen in deze cruciale periode in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. 

Nederlands Instituut voor Ecologie

Kyle Mason-Jones - Klein maar dodelijk: de rol van virussen in bacteriesterfte en bodemkoolstofopslag

Miljarden micro-organismen leven en gaan dood in de bodem onder onze voeten en spelen daardoor een rol in bodemkoolstofopslag. Dit project onderzoekt hoe virussen de sterfte van bacteriën en het lot van bacteriële overblijfselen beïnvloeden. Deze kennis kan helpen om bodemkoolstofopslag te verhogen en daarmee klimaatopwarming te verminderen.

Vernieuwingsimpuls

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.