Verklaring IAP: 'A Call for Action to Tackle the Growing Burden of Dementia'

5 juli 2018

Het Inter Academy Partnership for Health (IAP for Health) roept in zijn ‘Call for Action to Tackle the Growing Burden of Dementia’ op om maatregelen te nemen om het groeiende probleem van dementie aan te pakken.

In de IAP-verklaring wordt benadrukt dat wereldwijd het percentage mensen van 65 jaar en ouder de laatste tientallen jaren is gestegen, en dat deze trend zich zal voortzetten. En omdat ouder worden de grootste bekende risicofactor is voor dementie, betekent dit dat het aantal mensen met dementie wereldwijd in 2050 bijna verdrievoudigd zal zijn. Deze toename (van 47,5 miljoen naar ongeveer 135,5 miljoen mensen) zal met name voordoen bij mensen in lage- en midden-inkomenslanden.

Vaak ligt aan dementie een combinatie van hersenziekten ten grondslag, waarbij bij veel mensen sprake is van veranderingen die zowel geassocieerd worden met Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie) en cerebrovasculaire dementie.

Terwijl in veel landen dementie op jonge leeftijd (onder de 60) zeldzaam is, geldt dit vaak niet voor landen waar HIV/AIDS veel voorkomt, zoals in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en andere landen met een laag inkomen. Dat betekent dat jonge mensen in deze landen de komende jaren een relatief groot risico hebben om dementie te krijgen.
Dementie komt niet even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen hebben meer kans op dementie en worden er vervolgens ook ouder mee. Vrouwen leveren ook de meeste mantelzorg als het gaat om de zorg voor dementiepatiënten.

Daarom wordt er in de verklaring van het IAP for Health voor gepleit dat overheden en zorgaanbieders een aantal maatregelen nemen.

Deze IAP-verklaring wordt gesteund door meer dan 50 leden van het IAP for Health (d.w.z. academies van geneeskunde en academies van wetenschappen met een sterke geneeskundeafdeling in de hele wereld).

Lees het volledige persbericht van IAP. (pdf)

Over IAP

IAP: The InterAcademy Partnership is een wereldwijd netwerk van academies van wetenschap die samenwerken om de rol van de individuele academies in hun land en regio te versterken.