Video van discussiebijeenkomst over Plan S online

6 november 2018

Op 1 november 2018 vond in Amersfoort een discussiebijeenkomst plaats over Plan S. De videoregistratie van deze bijeenkomst is nu beschikbaar.

Op 1 november hield de KNAW een discussiebijeenkomst over Plan S van een coalitie van nationale funding agencies, dat vanuit Nederland door NWO is ondertekend. Lees het programma (pdf).

Robert-Jan Smits, special envoy open access van de EU en initiator van Plan S, was ook op de bijeenkomst aanwezig. Hij maakte na de introductie door Stan Gielen, voorzitter van NWO, ook een aantal aanvullende opmerkingen. Hierna gaven wetenschappers uit vier verschillende domeinen hun visie op Plan S, en was er een uitgebreide discussie van de panelleden met de zaal. Bekijk de presentaties en discussies van deze bijeenkomst

Plan S en de KNAW

Plan S is een initiatief van cOALition S, een groep Europese nationale onderzoeksfinanciers met steun van de Europese Commissie en de European Research Council. De KNAW is geen onderzoeksfinancier en daarmee noch onderdeel van cOALiton S, noch ondertekenaar van Plan S. 

De KNAW acht het wenselijk dat open science wordt bevorderd, en dat nu een versnelling wordt gegeven aan de transitie naar open access. De KNAW heeft in een vroeg stadium met VSNU en OCW steun uitgesproken voor NWO om tot een versnelling te komen van de route naar volledig open-accesspubliceren van wetenschappelijke artikelen uit publiek gefinancierd onderzoek.

In de discussie over open access heeft de KNAW de afgelopen jaren steeds uitgedragen dat de transitie complex is, en dat rekening gehouden moet worden met de verschillende publicatieculturen binnen de diverse wetenschapsdomeinen, de rol van tijdschriften van learned societies, ervaringen met bestaande open-accesstijdschriften, de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland voor buitenlands talent en de positie van Nederlandse wetenschappers in internationale samenwerkingsverbanden en bij het verwerven van grants.

Vanuit deze visie en constructief-kritische houding heeft de KNAW in nauw overleg met NWO de discussiebijeenkomst op 1 november georganiseerd. Uitwisselingen van gedachten en het aandragen van aandachtspunten voor de ontwikkeling van een realistische implementatieplan voor Plan S waren daarbij het uitgangspunt. 

Overigens kondigde Robert-Jan Smits aan dat er eind november ook een online consultatie komt van Plan S. Naar verwachting kunnen Europese burgers dan hun input leveren. De KNAW is van plan nogmaals in overleg met NWO een openbare bijeenkomst over het implementatieplan te organiseren. U kunt daarvan op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.