Vier nieuwe Faces of Science

7 juni 2018

Vier nieuwe onderzoekers starten vandaag met hun blog voor Faces of Science: Jordy Davelaar, Marieke Hopman, Claudia Quelle en Dan Jing Wu. Hiermee geven zij een inkijkje in het hun leven als wetenschapper.

Nieuwe Faces en hun blogs

Jordy Davelaar (26), sterrenkunde, Radboud Universiteit Nijmegen 
Einstein’s zwaartekrachtstheorie beschrijft objecten die zo zwaar zijn dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen: zwarte gaten. Met zijn theoretisch onderzoek probeert Jordy beter te begrijpen hoe straling van gas rond een zwart gat wordt geproduceerd. Naast het vergelijken met observaties visualiseert hij deze modellen in virtual reality. 

Lees het eerste blog van Jordy

Marieke Hopman (29) filosofie/sociologie/rechten, Maastricht University
Rechtsfilosoof Marieke Hopman vindt dat we beter moeten begrijpen waarom kinderrechten geschonden worden. Ze wil een nieuwe manier ontwerpen om rechten van kinderen te onderzoeken. Zij betrekt daarin niet alleen wetten van de staat, maar ook bijvoorbeeld wetten van ouders of de school. Deze methode test zij vervolgens in verschillende landen, zoals Nederland en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Lees Marieke's eerste blog

Claudia Quelle (27), rechtsgeleerdheid/filosofie, Tilburg University
Klik jij ook automatisch op ‘Akkoord’ als je een cookie banner tegenkomt of een app installeert? Gelukkig zijn er altijd nog een aantal verplichtingen waar bedrijven aan moeten voldoen om onze privacy en andere fundamentele rechten te waarborgen. Claudia’s onderzoek gaat over de verantwoordelijkheid van bedrijven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees Claudia's eerste blog

Dan Jing Wu (28), biomedical engineering, Technische Universiteit Eindhoven
In haar promotieonderzoek werkt Dan Jing aan de ontwikkeling van nieuwe biomaterialen met behulp van 3D print-technieken. Geprinte objecten zijn normaliter statisch en onbeweeglijk, maar weefsels zijn dynamisch en groeien mee - denk aan spier- en hartweefsel. Dynamische en responsieve biomaterialen kunnen het herstel van weefsels aansturen.

Lees het eerste blog van Dan Jing

Faces of Science

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan veertig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.